EMNER

Alle poppeltræer i Rotunden fjernes

Markant område i Hasseris bliver mere åbent, men egetræerne får mere plads

HASSERIS:Poppeltræerne i Rotunden i Holbergskvarteret har været ét af bydelens kendetegn, men i går begyndte Aalborg Kommunes entreprenørenhed at fjerne træerne på grund af omfattende skader efter orkanen. Poplerne har i årevis raget højt op over byen og har været til glæde for mange mennesker, der færdedes i de grønne områder i Aalborgs sydvestkvarter. Men orkanen væltede mange af poplerne, rykkede dem løse eller knækkede dem. Teknisk forvaltnings Park og Naturafdeling har vurderet, at der blev ødelagt så mange træer, at det særlige arkitektoniske udtryk, som poplerne dannede, ikke længere findes, og derfor skal alle poplerne fjernes. Træerne blev plantet i 1962 som en markant del af en helhedsorienteret grøn byggemodning i Hasseris. Det grønne, cirkelformede område blev omkranset af to rækker egetræer, og gennem sin funktion som ammetræer skulle poplerne hjælpe egetræerne op. Og poplerne vokses hurtigt til og blev et karakterdannende landskabselement i Hasseris. Det positive ved fjernelsen af poppeltræerne er, at egetræerne nu får mere lys og kan vokse sig store. Om 10-15 år vil de have den størrelse, som den slags træer får. Ifølge teknisk forvaltning har få af egetræerne taget skade, og med en nænsom beskæring kan de reddes. Efter oprydningen kommer Rotunden til at virke stor og åben, men på sigt kommer egetræerne altså til at fylde mere, og Rotunden vil igen få en markant profil, mener landskabsarkitekt Gitte Ramhøj. Park og Natur appellerer folk til at holde sig væk fra Rotunden, hvis de ikke har det nødvendige sikkerhedsudstyr, da det stadig er forbundet med stor fare at færdes i området.