Detailhandel

Alle redningsforsøg af brugs forgæves

Postbutik, apotek, tips og lotto forsvinder sammen med Ingstrups eneste dagligvarebutik

INGSTRUP:Alle redningsforsøg er opgivet og Ingstrup mister sin eneste dagligvarebutik. Samtidig ryger en række servicefunktioner. - Kunderne svigter og bestyrelsen har besluttet af lukke brugsen, som har eksisteret i 109 år, siger formanden Børge Larsen, Ingstrup. Bestyrelsen har ifølge formanden ikke sat dato på lukningen. Men Post Danmark oplyser i en pressemeddelelse, at Postbutikken i Ingstrup har sidste åbningsdag 28. oktober på grund af forretningsophør. Postbutikken har til huse i brugsen ligesom apotek, tips- og lotto. Post Danmark henviser kunderne til postbutikken i Løkken, Harald Fischersvej 8. Børge Larsen siger videre, at bestyrelsen indkalder til ekstra generalforsamling 1. november. - Så må medlemmerne afgøre, hvad der skal ske med bygningen, som foreningen ejer. Vi har 270 medlemmer og det burde være tilstrækkeligt til, at brugsen kunne fortsætte, men sådan er det ikke. De svigter og har svigtet butikken og nu har vi ophørsudsalg, fortsætter Børge Larsen. Han fortæller også, at bestyrelsen og medlemmerne i redningsudvalget har gjort, hvad de kunne. - Men når omsætningen går tilbage og ikke frem, er der ikke noget at gøre. Det er ikke forsvarlig drift. Nu håber vi på, at en købmand vil overtage butikken - sagt, uden at jeg har noget at have håbet i, tilføjer Børge Larsen.