Alle sejl sat i Gjøl Havn

Flere gæstesejlere lægger søvejen forbi havnen med Det Blå Flag i år

Stemning og oplevelser er der masser af på Gjøl og i havnen. Også om aftenen.
foto: jens morten

Stemning og oplevelser er der masser af på Gjøl og i havnen. Også om aftenen. foto: jens morten

GJØL:Årets sejlersæson startede noget sløvt for Gjøl Havn, men i den senere tid har stadig flere gæstesejlere lagt søvejen forbi den lille havn på deres ture på Limfjorden. - I førstningen af sæsonen lå vi 100 gæstesejlere under de seneste to års tal. Men nu er vi 100 gæstesejlere foran, siger havnefoged Erik Jensen, der ikke kan forklare årsagen til skiftet. Dog peger han på en række forbedringer de senere år, som efterhånden har givet Gjøl Havn et godt ry i lystsejlermunde. - Vi har netop haft besøg af konsulenterne fra Friluftsrådet, som uddeler det Blå Flag, Og de havde ikke en eneste ting at pege fingre af, men roste omgivelserne, fortæller havnefogeden en smule og velfortjent stolt. Det Blå Flag signalerer nemlig, at her ikke blot er godt badevand. Der bliver også levet op til en række krav til faciliteter, hensyn til miljø og informationer om området. - Vi har i år udarbejdet en folder, som fortæller om Gjøl og om de lokale beboere, og hvad der er at se på her i området, så vi også får trukket gæsterne op i byen, og de kan låne cyklerne hos os, siger Erik Jensen, som tilføjer, at der også er masser af besøg på havnen via asfaltvejene. Der er kommet forbedringer som vaskemaskine og tørretumbler, men det er havnen i sig selv, der trækker sejlerfolket. - For to år siden spurgte jeg 100 gæstesejlere, og sidste år fik jeg spurgt 70, hvorfor de lægger til i Gjøl Havn. Og det overvejende svar var, at det er en god rolig havn uden for meget tivoli. Desuden spiller placeringen ind. - I den ene ende af Limfjorden er Hals Havn jo gennemgangshavnen mellem Kattegat og Limfjorden, mens Løgstør Havn er gennemgangshavn ved bredningen mod vest i den anden ende. Og midt i mellem de to ligger så Gjøl Havn, forklarer han havnens attraktive beliggenhed med i alt 160 pladser. Og for tiden er de 33 af dem besat af gæster fra hovedsaligt andre egne af landet, mens også Holland, Tyskland, Norge og Sverige.