Alle skal behandles ordentligt

Affald 3. januar 2007 05:00

AFFALDSORDNING: Med henvisning til NORDJYSKE’s omtale lørdag 30. december af den nye indsamlingsordning for dagrenovation, vil jeg gerne understrege, at naturligvis skal kommunen behandle alle borgere ordentligt. Også borgere på landet i den tidligere Dronninglund Kommune, der hidtil har valgt en privat vognmand til at afhente dagrenovation, og selvfølgelig skal de private vognmænd, der hidtil har varetaget afhentning have en fair behandling. Overgangsperiode - indgåede aftaler med vognmand skal respekteres . 14. december vedtog sammenlægningsudvalget et affaldsregulativ, hvoraf fremgår, at alle husholdninger i Brønderslev-Dronninglund skal tilmeldes kommunens renovationsordning. Det betyder, at ingen andre firmaer må afhente dagrenovation ved boligerne. Men der er naturligvis en overgangsperiode. Ingen private vognmænd opsiges således med 10 dages varsel, som det anføres i NORDJYSKE’s overskrift. Selvfølgelig skal indgåede aftaler med en vognmand respekteres. Alt andet ville ikke være fair over for vognmanden. Og i materialet, der er udsendt fra kommunen 15. december til berørte husstande fremgår, at man opfordres til at stoppe den private indsamlingsordning og undlade at forlænge eventuelle aftaler. Og det anføres også, at har man spørgsmål om priser og tilmelding, kan man kontakte kommunen herom. Eftersom der fra flere sider blev fremsat ønske om uddybende information, blev der udarbejdet en pressemeddelelse lige før jul, som også sendtes til de berørte husstande. Overgangsperiodens længde kan variere. Som udgangspunkt fortsætter således aftalen om afhentning af dagrenovation til aftalen med den private vognmand udløber. Der er derfor ikke nævnt en bestemt dato herfor. Konklusionen er altså, som anført i det udsendte materiale: Man opfordres til at stoppe med den private indsamlingsordning og undlade at forlænge aftaler. Når det er sket, kontakter man kommunen og meddeler dato for ophør af den private afhentning. Derefter påbegyndes afhentning ved den renovatør, som kommunen har ansat hertil i henhold til licitation. Forsyningsudvalg og forvaltning ønsker naturligvis at medvirke til en smidig overgang til den nye affaldsordning og er indstillet på tålmodighed og grundig information.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...