Børnepasning

Alle skal bidrage i sparerunden

Næste års kommunale indkøb bliver reduceret med fem procent

HALS:Økonomiudvalget har i jagten på at få næste års kommunebudget bragt i balance fundet endnu et sted at hente penge hjem. Det drejer sig om hele det kommunale område for varekøb og anskaffelser med mere, som økonomiudvalget forud for byrådets førstebehandling af budgettet i næste uge foreslår nedskrevet med fem procent. - Det vil give en besparelse på cirka to mio. kr. Det er et stort beløb, men vi mangler penge, og de skal findes et eller andet sted, siger borg-mester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S). - Vi har i forbindelse med de forskellige sparemuligheder valgt nogle af de mest ubehagelige fra for så i stedet at pege på den her mulighed. Men intet er endnu besluttet, og der er derfor nu mulighed for at debattere, om det her er det rigtige at gøre, eller om vi alligevel skal ind og finde andre ideer i sparekataloget, tilføjer han. - Jeg ved, at der med det her er tale om en hård nedskæring, men jeg er også indstillet på at stå ved den, fortsætter Bent Sørensen - der sog i samme åndedrag bemærker: - Det er kornhøstermetoden, at vi her gør brug af, og det er ikke en metode, der skal bruges for tit. Vi gjorde det en enkelt gang i sidste byrådsperiode, og nu gør vi det igen. Men det er i mine øjne noget, som man højest må gøre én gang i forbindelse med en byrådsperiode - og kun i en situation som nu, hvor det bliver værre og værre at gennemføre besparelser. Der er jo allerede skåret helt ind til benet på de fleste områder. Ud over forslaget om at hente cirka to millioner sparekroner ved over én kam at skære det samlede, kommunale indkøbsbudget ned med fem procent, har økonomiudvalget også føjet et par andre spareforslag til det budgetforslag, der som nævnt førstebehandles af byrådet på onsdag. Det drejer sig om en forhøjelse af brugerpriserne i den kommunale madordning - en krone mere for både hoved- og biretten - samt om indførslen af yderligere en uges sommerferielukning i børnehaverne. Med hensyn til de nye priser i madordningen vil denne ændring i 2005 medføre en kommunal merindtægt på 98.708 kr., og det tal er næsten det samme som de 94.000 kr., som kommunen kan spare ved at indføre den øgede sommerferielukning i børnehaverne. Sidstnævnte vil kun blive indført i byer med mere end en børnehave, og der vil fortsat være tale om en kommunal pasningsgaranti.