Alle skal have en læge

Der bør ændres i kravet på 15-kilometer-grænsen

Anton Kirk Toft: - Der arbejdes på et behandlerhus. Arkivfoto

Anton Kirk Toft: - Der arbejdes på et behandlerhus. Arkivfoto

- Alle borgere i Brønderslev har en læge. Det slår regionsrådsmedlem Anton Kirk Toft (S) fast. Han beskylder Brønderslev Kommune for at give forkerte oplysninger i sagen omkring lægemangelen. - Der skal findes varige løsninger på lægemanglen i Region Nordjylland. Men ingen borgere i Brønderslev står akut uden læge, selvom der fremgår noget andet af omtale i flere medier i Nordjylland. - Alle tilflyttere til Brønderslev er sikret egen læge. Det er faktum, selvom flere medier har omtalt, at tilflyttere ikke kan få tildelt nogen læge. - Brønderslev Kommune henvendte sig i juni, hvor der var opstået et problem med tildeling af egen læge til en borger i Brønderslev by. Det blev meget hurtigt løst i juni, og derfor forstår jeg ikke, at kommunen nu skræmmer borgerne, siger regionsrådsmedlem Anton Kirk Toft. - Løsningen i juni blev fundet ved, at en læge i Brønderslev by åbnede op for tilflyttere. Siden 1. august har lægen fået henvist 50 nye patienter uden problemer. - Der skal findes en løsning på, at flere praksis står ledige i kommunen. Men det gør der flere steder i Nordjylland, og det finder vi en varig løsning på. - Det betyder ikke, at der for øjeblikket er nogle borgere i Brønderslev Kommune, der mangler en læge, siger Henrik Sprøgel, sektorchef i Praksissektoren i Region Nordjylland. Og han påpeger: - Regionen reagerer altid, når kommuner henvender sig med et problem med manglende lægedækning. - Når det sker, arbejder vi sammen med lægerne og kommunerne om at finde en løsning, siger Henrik Sprøgel. Behandlerhus en løsning Anton Kirk Toft deltager i arbejdsgruppen, der skal finde en løsning på etablering af et behandlerhus i Brønderslev. - Ændrede regler har givet kommuner og region mulighed for at bygge behandlerhuse i fællesskab. Men der har ikke været vist interesse fra Brønderslev Kommunes side for at deltage i medfinansiering, og regionen kan økonomisk ikke stå med opgaven alene. Derfor har vi måttet forsøge at finde en løsning med private investorer, og det tager længere tid, siger Anton Kirk Toft. - Det er klart, at regionen i den sidste ende må finde en løsning selv, hvis kommunerne ikke vil deltage i arbejdet, selvom de med kommunalreformen netop fik større ansvar for sundhedsområdet, siger Anton Kirk Toft og påpeger, at han ligesom store dele af Regionsrådet er interesseret i at få ophævet sikring af, at ens egen læge findes inden for 15 kilometer: - Det er et krav, som mange regioner har svært ved at opfylde i dag. Især i tyndt befolkede områder. - Vi har behov for at få ændret kravet, og det er også en del af regeringsgrundlaget, at ophævelsen skal ske. Men det kræver, at sundhedsministeren reagerer og ændrer loven, siger han.