Alle skal have råd til at gå på musikskole

Musikskolen i Skagen er amtets billigste - Frederikshavn og Sæby vil gerne efterligne

NYFREDERIKSHAVN: Musikskolen i Skagen vil om nødvendigt gå enegang og blive en selvejende institution uden navneværdig samarbejde med musikskolerne i Frederikshavn og Sæby. Grunden er, at Skagen Musikskole har amtets billigste takster, hvilket medfører, at skolen har cirka dobbelt så mange brugere som kollegaerne i Sæby og Frederikshavn. Samtidig har Skagen også voksenundervisning integreret, hvilket de to andre ikke har. Spørgsmålet er så, om musikskolen i Skagen skal gå på kompromis og blive dyrere, så skolen ligger tættere på Sæby og Frederikshavn? Nej, siger de i Skagen. Så hellere blive en selvejende institution. Denne tydelige forskel kan ikke undgå at skabe visse problemer, når storkommunen bliver en realitet. Politikerne har nemlig visioner om, at de tre musikskoler skal lægges sammen til én. - Der er dog stadig tale om tre forskellige centre. Visionen er én overodnet leder og tre afdelingsledere, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i den kommende storkommune, Bjarne Kvist (S). Den lokale forankring og nærheden er stadig vigtig, og børn og unge skal stadig kunne betragte den lokale musikskole som DERES. Samarbejdet mellem skolerne kunne i første omgang bestå af fælles annoncer, brochurer og en hjemmeside. Ifølge Bjarne Kvist burde den kommende storkommune følge konceptet i Skagen, hvor en billig takst har skabt en stor søgning. Målet er, at alle har råd til at melde sig til en musikskole. Hos Skagen Musikskole er det af afgørende betydning, at det ikke må være væsentligt dyrere for børn at gå til musik end til idræt. Musik og sang har nemlig også en værdi på andre områder, for eksempel læsning og stavning. Kultur- og fritidsudvalget har netop holdt møde, hvor de forskellige høringssvar fra de tre musikskoler blev præsenteret. Udover at forsøge at nærme sig en ens takst blev det også diskuteret, hvordan man kan udvikle skolerne. En af mulighederne kunne være at tilbyde nye fag som for eksempel billedkunst, dans og dramatik. Politikerne har dog intet besluttet endnu, og i den kommende tid skal der arbejdes videre med visionerne.