Alle skal have uddannelse

Det danske sundhedsvæsen scorer tårnhøjt i internationale sammenligninger, når det gælder effektivitet, borgervenlighed og patientrettigheder.

Senest lå Danmark nummer to i en international sammenligning af patienternes rettigheder i 33 OECD-lande! Vi er samtidig med tigerspring på vej til at løfte Danmark fra bunden af de internationale sammenligninger, når det gælder behandling af kræft og andre livstruende sygdomme. Med kræftpakkerne bliver der aktion allerede ved mistanke om kræft.Det er lykkedes at løfte det danske sundhedsvæsen fra de utilfredsstillende præstationer, som vi så i gamle dage, da S og venstrefløjen regerede landet, og syge og svage måtte vente både måneder og år på selv banal behandling. Da lå vi altid i bunden af internationale sammenligninger. Det er vi umådeligt stolte. Vi opfatter det som en fundamental del af et moderne liberalt velfærdssamfund, at vi som borgere trygt kan imødese en højt kvalificeret behandling, hvis vi bliver syge eller udsat for en ulykke. De massive investeringer i vores sundhedsvæsen, som V og regeringen har gennemført siden 2001 sætter deres spor. Og sådan bliver det også i de kommende år, for V vil ikke tøve med at opruste og forbedre vores sundhedsvæsen. År for år skal det blive bedre. Også i Region Nordjylland, hvor vi i 2009 kan bruge 200 mio. kr. ekstra på vores budget og samtidig ansætter ekstra 330 fuldtidsmedarbejdere på regionens sygehuse og specialinstitutioner. Samtidig gør vi nu med mia. fra finansminister Lars Løkke (V) klar til de største investeringer i nye sygehuse og anlæg nogensinde. Bl.a. Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors. Det vil sætte et stort præg på Region Nordjylland i 2009. Den internationale finanskrise vil også sætte sit præg på Nordjylland i 2009. Før i tiden blev Nordjylland først og hårdest ramt, når det gik dårligt for Danmark. Heldigvis er vi på vej væk fra denne udsatte position. Og heldigvis er Danmark i det hele taget godt rustet. Nordjylland skal træde i karakter som en stærk vækstregion. Og også når det gælder uddannelse, forskning og erhvervsudvikling i Nordjylland er Venstre klar til at investere. Det vil vi, når Folketinget i 2009 skal aftale en række af fremtidens store investeringer i ny infrastruktur. Venstre har konstant og samlet kæmpet for etableringen af en ny tredje Limfjordsforbindelse vest om Aalborg - den bedste løsning, fordi den flytter mest mulig trafik og sikrer os mod, at Limfjorden bliver en barriere for vækst og udvikling i Nordjylland – især i Vendsyssel og Han Herred. Vi vil have højhastighedstog, som binder Aalborg tæt sammen med hovedstaden og andre centrale storbyer i Danmark. Vi kæmper også for hurtig udskiftning af signalsystemer og skinner på de nordjyske jernbaner. Og Thy og Mors skal bindes effektivt ind i vores infrastruktur til både lands og vands gennem udvidelser på hovedvejene 26 og 34. Vi vil i 2009 arbejde benhårdt for, at andre partier som Venstre kæmper disse kampe, så Nordjylland står stærkt og samlet. Når det gælder uddannelse og viljen til vækst, har Nordjylland og nordjyderne også brug for at rykke sammen. Venstre har store mål for uddannelsen af nordjyderne. Hver anden skal have en videregående uddannelse – og 95 pct. skal have en ungdomsuddannelse. Regeringen gennemfører netop i disse år de største investeringer i uddannelse og forskning nogensinde. Der er flere penge pr. studerende på stort set alle uddannelsesinstitutioner i de kommende år. Der bliver langt flere forskerstillinger på AAU, og vi målretter vores uddannelser og forskning, så vi matcher Nordjylland største potentialer. Men skal Nordjylland for alvor ud af udkants-positionen, kræver det, at vi alle indstiller os på, at uddannelse er vejen frem - for hele regionen og for hvert enkelt af os. Det er ikke nok, at VK afsætter flere penge til uddannelser, hvis nordjyderne ikke uddanner sig! Så bliver vi hængende tilbage som en udkantsregion med større job-usikkerhed, større arbejdsløshed og generelt mindre vækst og indtjening. Det ikke attraktivt for nogen af os. Derfor er der i høj grad brug for en stærk vilje til uddannelse og udvikling hos alle nordjyder. Det er en mentalitet, der skal skabe mellem ørerne på os alle sammen. Det er klar til at stå i spidsen for i 2009 og de kommende år.