Skolevæsen

Alle skal holde Skagen ren

Turistchefen bakker op - Nu venter man på skolernes holdning

SKAGEN:Børne- og kulturforvaltningen på Skagen Rådhus har barslet med en god idé: Hold Skagen ren. - Det er absolut en rigtig god idé. Jeg bakker op og foreslår, at byen er ren til palmesøndag næste år. Så begynder turisterne nemlig at strømme til byen, og så bør byen være tip top ren, udtaler turistchef Lene Kappelborg. Fra kommunens side er det tanken, at kommunens skoleelever i faget natur og teknik skal bidrage til at holde Skagen ren. - Børnene skal udføre et stykke praktisk arbejde, men nok så væsentligt er det, at de tilegner sig en grundlæggende viden om naturen og dens muligheder for at nedbryde forskellige stoffer, hedder det i forslaget fra børne- og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen. - Projektet kan leve op til tanken om, at mennesket har det bedst, når det bruger hjerne og hænder samtidigt. - I udvalget synes vi, det er et spændende projekt, men det er jo skolerne, der afgør, om de har ressourcerne til at gå ind i det, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V). ikke flere penge På nuværende tidspunkt har han ikke til sinds at bevilge flere penge til skolerne til projektet. Nu skal skolerne først afgøre, om de vil være med eller ikke. De har mulighed for at afgive høringssvar senest den 15. november. - Jeg kender selv svineriet fra mine daglige ture på cykelstien ved Bunken. Det er dog utroligt, hvad folk smider fra sig, siger Karsten Hemmingsen. Teknik- og miljøforvaltningen har afslået at være med til "Hold Skagen ren". Forvaltningen har ingen penge til den slags. Fokus og ansvar Turistforeningen har heller ikke mulighed for at bidrage med penge. - Men vi stiller os gerne til rådighed med arbejdstimer, planlægning og informationsmateriale, siger turistchef Lene Kappelborg. - Alle - og det gælder både børn og voksne - er skyldige. Det er vigtigt at oplyse om, hvad cigaretskodder, øldåser, papir og ærtebælge gør ved naturen og opfattelsen af vore by. Vi bør have fokus og tage ansvar hele året. - Men det bør ikke kun være en kommunal opgave. Derfor synes vi, at alle bør være med på en oprydningsdag. Hvis vi hver især ryddede op og fjernede affald på vej og fortov ved vores bopæl, ville det pynte på byen, siger Lene Kappelborg. - Jeg synes, det ville være en god ide med en eller flere oprydningsdage for alle skagboer. Hvor ville det være dejligt, hvis vi i markedsføring kunne fremhæve, at Skagen er en ren by, slutter Lene Kappelborg. Da skolerne har høringsfrist til 15. november, sker der måske ikke mere i sagen i år.