Arbejdsløshed

Alle skal i sving -og der er job

Så længe der er ledige stillinger, er der mulighed for at aktivere de mennesker, som savner et job.

Og vi hører stadig om, at håndværksmestre, rengøringsfirmaer og andre erhvervsvirksomheder ikke kan få de medarbejdere, de har brug for – også i Nordjylland. Det er derfor noget sludder, når formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring, Søren Chr. Jensen (S), hævder, at regeringen straffer Nordjylland, når der stilles krav om, at kommunerne skal sørge for beskæftigelse (aktivering) af indvandrere. Måske er det ikke de mest attraktive job, der er ledige, men der er tale om reel beskæftigelse, og alle erfaringer viser, at det er den bedste indgang til andre og mere interessante job på arbejdsmarkedet. Derfor er der sund fornuft i regeringens forslag om at belønne de kommuner, der gør en aktiv indsats og får mange i beskæftigelse (aktivering). Omvendt er det nødvendigt at beskære den refusion, som kommuner får fra staten til kontanthjælp til personer, som ikke kommer i beskæftigelse. For der er jo de nævnte ledige stillinger, og vi har som samfund ikke råd til, at de ikke bliver besat, bare fordi der er tale om ubekvemme arbejdstider eller andet, som gør dem mindre attraktive. På skatteydernes vegne må vi forlange, at kommunerne løser denne opgave – og det er baggrunden for regeringens initiativ.