Alle skal kunne læse og stave

Over en million danskere har svært ved at

FREDERIKSHAVN:- Gider du lige hjælpe mig med at udfylde min arbejdsseddel. Jeg har glemt mine briller, spørger den ene kollega den anden. Men måske er det i virkeligheden slet ikke brillerne, der er problemet. Mange har så svært ved at læse og stave, at det at udfylde en formular eller skrive en besked meget svært eller umuligt. Og det kan være pinligt at indrømme. Så nogen bruger mange kræfter på at finde på undskyldninger eller at undgå situationer, hvor deres uformåenhed afsløres. Sådan burde det bare ikke være, for omkring en million af os har problemet i større eller mindre grad. Det vil Forberedende Voksen Undervisning gerne gøre noget ved. Tre fagforeninger, SID, KAD og Metal står sammen med Rammeprogrammet for Kortuddannede i Nordjyllands Amt bag initiativet og tilbyder medlemmer med læse-, stave- og skrivevanskeligheder at komme på kursus. Den 3. april holder de en konference på Knivholt, hvor man kan trække på erfaringerne fra Flådestation Frederikshavn. Her er man allerede i gang med tilsvarende kurser for de ansatte. Konferencen er tiltænkt virksomhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt undervisere og faglige organisationer. Alene SID har sendt indbydelse ud til 30 virksomheder i området. Det bliver så deres opgave at gå hjem til medarbejderne og motivere dem, til at melde sig til et kursus. Kurserne er delt op i moduler, og før man starter, gennemgår man en test, der skal afklare, hvilket niveau man skal starte på. Har man en læsefærdighed, der svarer til en elev i folkeskolens 3. klasse, skulle man ved at følge fire moduler á 60 timer kunne komme på niveau med en 9. klasseselev. Udover læse- og stavekurser tilbydes der også kurser for folk, der har svært ved regning og matematik. Undervisningen retter sig både mod arbejdsledige og folk i arbejde. Nordjyllands Amt vil give økonomisk støtte til virksomheder, der vil lave projekter for kortuddannede medarbejdere. Definitionen på en kortuddannet er en person med højst folkeskolens 10. klasse og ingen efterfølgende uddannelse.