EMNER

Alle skal overholde loven

RACISME:Af medierne har det fregået at der er anmeldt racismesager imod Rendez Vous i Jomfru Ane Gade. Hvorvidt man er for eller imod den såkaldte racismeparagraf, og hvorvidt man mener at den enkelte rastauratør selv skal have ansvaret for hvem de vil handle med, kan altid diskuteres. En ting er dog ikke til diskution, og det er, at alle skal overholde de gældende love, uanset hvor de driver restaurant! Skulle det komme til dom i denne sag, ser vi derfor i Borgerlisten frem til at bevillingsnævnet lever op til de afgørelser de tidligere har truffet overfor værtshuse med ulovligheder, og behandler Jomfru Ane Gade på samme måde som Fedtebrød! Skulle bevillingsnævnet, mod forventning, ikke gøre dette, glæder det os da at vi i byrådet har nogle yderst moralske medlemmer, som tidligere har taget fat i så vigtige emner som sex-messen i Aalborg Congres og Kulturcenter. Man må formode at de også vil vise bevillingsnævnet på rette vej!