Lokalpolitik

Alle snakker om bryllupsklokker

Borgmester Hans Rex (V) foretrækker de nuværende grænser

SKAGEN:De snakker om det hele tiden, når de mødes i kommunale sammenhænge, både politikere og embedsmænd. Hvad står der i den rapport, som Strukturkommissionen offentliggør den 9. januar på et møde i Vejle? Skagen Byråds generelle holdning er stadig, at Skagen skal bevares som en selvstændig kommune, men om det også er realistisk er en hel anden sag. Skagen Kommune er i landssammenhæng en mellemstor kommune, men der er på den anden side langt til de 30.000 eller 50.000 borgere, som nogle mener bliver kravet i de nye kommuner. - Det er svært at sige, hvad det ender med, men både statsministeren og indenrigsministeren har sagt, at der kommer til at ske noget, siger Skagens borgmester, Hans Rex (V). Han mener personligt, at en eventuel ændret struktur bør gennemføres hurtigt, ikke mindst af hensyn til de ansatte, og sådan at der kan vælges medlemmer til de nye byråd i november 2005, hvor der alligevel skulle være kommunalvalg. Dermed kan de nye og formodentlig større kommuner være en realitet fra 1. januar 2006. - Jeg tror, at vi får en informations- og debatperiode frem til påske og en mulighed for at forsøge sig med en frivillig løsning. Formodentlig kommer der en politisk afklaring inden sommerferien med fremlæggelse af et lovforslag i oktober 2004, siger Hans Rex. - Hvis Skagen får valget mellem at indgå i en større kommune eller bevarelse af vores selvstændighed, tror jeg, at vi vælger det sidste, men det vil selvfølgelig også få nogle konsekvenser, som forhåbentlig er synlige, når vi skal træffe valget. Hvis vi skal indgå i en storkommune, må Frederikshavn være det naturlige valg. Hvis der kommer en sammenlægning i forbindelse med kommunalvalget om to år, bliver Hans Rex sandsynligvis den sidste borgmester valgt i Skagen. Selv gætter han på, at der er over 50 procents chance for, at det bliver resultatet. Kommunaldirektør Johan Hessellund har til gengæld senest hørt i sin ”øresnegl”, at strukturkommissionen vil lægge op til, at der i november 2005 skal holdes kommunalvalg til et byråd, som kun skal sidde i et år, og at man derefter vil lægge en række kommuner sammen. - Det tror jeg også lige nu er det mest sandsynlige. Nogle har også talt om bare at forlænge byrådsperioden uden at holde valg, men det mener jeg ville være meget forkert. Vi er jo ikke en bananrepublik, siger kommunaldirektøren. Han peger også på Frederikshavn samt måske Læsø og Sæby som de mest sandsynlige, hvis Skagen skal indgå i en ny storkommune, men han mener også, at der er en chance for, at Skagen kan fortsætte som selvstændig. - Hvis man lander på kommuner med minimum 20.000 borgere, mener jeg godt, at vi kan argumentere for at fortsætte som nu ud fra det geografiske og det, at selve Skagen by har omkring 10.000 borgere, siger Johan Hessellund, der synes, at det økonomiske har været alt for lidt inde i debatten. - Jeg har ikke set noget bevis for, at større kommuner er mere økonomiske på længere sigt. Til gengæld er det helt sikkert, at der vil komme en række store engangsudgifter ved en sammenlægning af kommuner blandt andet inden for IT-området. Der skal også bruges penge til for eksempel gyldne håndtryk, flytning og indretning af lokaler. Bare sådan noget som skiltning vil give problemer. Mange gader skal døbes om, man kan jo ikke have flere gader med samme navn i en kommune, siger han.