EMNER

Alle tabte krig

ØDELÆGGELSER:For en uges tid siden læste jeg en kommentar her i avisen, at USA havde tabt krigen, da de ikke kunne producere billeder af glade irakere, der hilste på "befrierne". De billeder er kommet nu, eller er de? Måske har amerikanerne vundet et lille slag i mediekrigen, og måske var det netop formålet med at rykke så hurtigt ind i Bagdad, men de små flokke af jublende mennesker kan ikke skjule, at langt den overvejende del af irakerne har holdt sig hjemme, mens de sidste har været i gang med at plyndre. Det er næsten ubærligt og i den grad foragteligt, at amerikanerne har haft så travlt med at sikre sig de rigtige billeder, at hensynet til civilbefolkningen, en sikring af civilsamfundet mod kaos og lovløshed er sat til side. Kan man ikke med rette anklage USA og Englands ledere for krigsforbrydelser? Gang på gang har Bush og Blair brugt det irakiske folks lidelser under Saddam Hussein som en del af legitimeringen af denne krig, men med al tydelighed viser det sig lige nu, at de er totalt ligeglade. Det handler om kontrol, ikke nødvendigvis kun over olie, men USA vil nu have et nyt brohovede i Mellemøsten, en del af verden, der har to vigtige funktioner: Leverandør af energi til den rige verdens produktion og forbrug - og arnested for modstand mod den rige verdens verdensorden. Men også det slag er måske tabt, og det er endnu mere foruroligende. Hvad er perspektivet de kommende måneder? "Koalitionen" har ødelagt en stat og på vej til at ødelægge civilsamfundet - eller i hvert fald lade det ødelægge. Der er foruden tab af mange menneskeliv, militære og civile, destrueret værdier i et astronomisk tal. Hvad værre er, ser der ikke umiddelbart ud til at være politiske ledere, der vil være i stand til at tage over med bare et vist mandat, så amerikanske og engelske tropper må være forpligtede til at være garant for (helst via FN) stabilitet i nogle år, og med udsigt til fortsat fattigdom og mangel på fremtidsudsigter for befolkningen er kun et spørgsmål om tid, før "besættelsesmagten" bliver så upopulær, at en Vietnam-agtig situation bliver nærliggende. Vil "koalitionen" så ikke rykke ud og efterlade endnu mere kaos, som det skete i Somalia? Jeg håber, jeg har uret, men tror det desværre ikke. Tænk tilbage til for en måneds tid siden - hvis alle de milliarder, der er brugt våben for og destrueret værdier for de sidste uger, i stedet var blevet brugt til at arbejde for åbne samfund i den arabiske verden, bedre handelsaftaler, støtte til produktion, idet hele taget påbegyndt et arbejde en mere balanceret verdensorden - og fortsat våbeninspektion i en sådan atmosfære, var vi alle sammen blevet lidt rigere, materielt og åndeligt. Nej, de vandt ikke krigen, og jeg er bange for, at alle har tabt.