Alle tiders idé for nordjyder

En mere visionær idé er vel trafikmæssigt set ikke set i 25 år. Jeg taler naturligvis om trafikforsker Uffe Jacobsens tanke om den direkte forbindelse mellem Jylland og Sjælland.

Forurening 21. marts 2007 21:59

Det, der tidligere rent byggeteknisk har virket som et helt uoverskueligt projekt, nemlig at skabe en direkte forbindelse over Samsø, er nu om ikke et snap med fingrene, så i alt fald ”blot” et spørgsmål om finansiering, beslutninger og – ikke mindst – vilje! Problemet er i øjeblikket, at det egentlig udelukkende er det sidste, der mangler i denne sag, for der er da længe siden, at man har set en mere oplagt vindersag rent trafikpolitisk: 1. Der er i forvejen kapacitetsproblemer over Fyn og i trekantområdet, som man skal reagere på. 2. Det forkorter tiden mellem landsdelene betragteligt og giver tilsvarende mindre CO2-udslip. 3. Det finansierer sig selv (men er det egentlig ikke mere interessant, at en bro over Samsø vil binde landet sammen på en bedre måde end nu?). 4. Det er en dansk bro – som vi selv kan bestemme over finansieringen af. Man forlanger, med rette (!), af politikere, at de er visionære og tør tage beslutninger, der på langt sigt er til gavn for samfundet. At hele venstrefløjen og den radikale Martin Lidegaard slet ikke vil kigge på sagen, men derimod affejer idéen med automatreplikken om at ”der er brug for større investeringer i togdriften” er udtryk for en manglende forståelse for samfundets behov. Lidegaard vil hellere prioritere en hurtigtogbane mellem Århus og København! Dét lyder ellers bare som alle tiders idé for alle vi nordjyder – endnu engang er alle vi nord for Århus blevet glemt af det radikale storbyparti! Men det undrer jo ikke. At man slet ikke tør tage idéen alvorligt, synes jeg er en brist af de større. For det første er der jo ingen der har sagt, at det kun skal være en bilbro. Det er da åbenlyst at en Samsøbro også skal være en togbro – så kan de radikale også få deres hurtigtog! For det andet vil alle nord for Horsens få ca. 150 km mindre i afstand til København. Det nedbringer i sig selv CO2-udslippet. Og for det tredje vil den indre afstand til det vækstcenter som København er, altså også skabe helt nye erhvervsmuligheder i Nordjylland. Kom nu, det handler om at være visionære og ”turde tage chancen”. Det kan godt være at idéen viser sig ikke at holde vand, men det mindste vi kan gøre er da at undersøge den! Jeg vil i hvert fald arbejde for at få belyst sådanne gode idéer som Samsøbroen er.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...