Alle tre ældre-køkkener bevares

Varm mad serveres for pensionærer, men mad ud af huset produceres på Arden Plejehjem

ARDEN/OUE:Alle tre ældrekøkkener både i Arden og Oue skal fortsat holde åbent. Og alligevel sparer kommunen de 400.000 kroner, byrådet vedtog som sparemål i maj i fjor. Sådan bliver med stor sandsynlighed den foreløbige løsning, når byrådet i eftermiddag igen tager fat på den ømtålelige sag. Alt tyder på en langt lempeligere løsning, end der oprindeligt var lagt op til: Rosengårdscentret i Oue vil også fremover være til rådighed for den snes faste pensionærer, som kommer og spiser varm middagsmad på centret. Til gengæld skal køkkenet ikke længere levere mad ud af huset til hjemmeboende pensionister. Den opgave løses i stedet af Arden Plejehjems køkken. På samme vis mister også Solgaardscentret i Arden sine leverancer ud af huset, men betjener fremdeles de ældre omkringboende. Mad ud af huset tager Arden Plejehjem sig ligeledes af. Stordrifts-fordele Rosengårdscentret må dog forkorte den daglige åbningstid i cafeteriet med en halv time. Fremover får de ældre kun en time til at mødes og spise deres varme mad. Tilsvarende må cafeteriet i Solgårdscentret skære de daglige tre åbningstimer til to timer. Men igen. Køkken-funktionerne på de to dagcentre bevares trods alt. Nye undersøgelser med brug af konsulent udefra - økonoma Dorthe Hansen - godtgør nemlig, at sparemålet på 400.000 kroner årligt kan fastholdes, selv om kommunen reelt holder liv i tre køkken-enheder møntet på ældreområdet. Stordriftsfordelen ved at samle tilberedning af mad ud af huset ét sted giver en personalebesparelse på cirka 50 timer ugentligt - eller 322.000 kroner årligt. Samtidig hiver kommunen yderligere 90.000 kroner hjem om året på at tilrettelægge al madtransport fra Arden. Ved at stoppe udkørsel fra Oue nøjes man med at køre to mod de nuværende tre madruter. Midlertidig løsning - Det er rart for os at stå med en eksperts ord for, at vi ved at samle prduktion af mad ud af huset opnår så store økonomiske besparelser, at vi ikke behøver at lukke køkkenerne på de to dagcentre. - Det har nemlig aldrig været mit ønske, forsikrer socialudvalgsformand Jens Peter Ellefsen (S), som forventer forslaget udmøntet "hurtigst muligt". Ideen accepteres af ældrerådet i Arden Kommune: "Vi anser det for væsentligt, at der bibeholdes en madproduktion til beboere på og brugere ved Rosengårdscentret - og at varm madudbringning bibeholdes i kommunen", hedder det i et høringssvar. Fremtids-model Også medarbejdergrupperne anbefaler den skitserede løsning, som dog kun er midlertidig. En overgangs-ordning, som skal gælde, indtil det ombyggede plejehjem med sine leve-bo-miljøer med tilhørende, mindre køkkener står færdigt. Til den tid vil byrådet have besluttet sig for en af fem skitserede fremtidsmodeller. De mest radikale og samtidig mest besparende modeller opererer med produktion enten af kølemad eller vacuummad. Der kan spares mange kroner på at samlebånds-producere mad, der enten tøes op hjemme hos de ældre eller leveres i lufttætte folie-pakninger - og herefter varmes op. Vacuum-løsningen vil give kommunen en årlig besparelse på ældremaden på trekvart million kroner. - Men det vil vi ikke være med til. Vore ældre skal have leveret frisklavet mad, som køres ud i hjemmene. Mad, som holdes varm under transporten, forudsiger Jens Peter Ellefsen.