Alle udvalg bidrog til et godt 2002-regnskab

Øgede renteindtægtr og besparelser bag kommunens overskud

SKAGEN:Det var alle kommunens fagudvalg, der sparede i 2002, og derved bidrog til, at kommunen kom ud af året med et samlet overskud på 8,33 millioner kroner. Af den redegørelse, som borgmester Hans Rex (V) på byrådsmødet mandag aften gav om hovedtallene i regnskabet, fremgår, at kommunen havde en større renteindtægt, end ventet, og en lavere renteudgift. De samlede indtægter, inklusiv en låneoptagelse på 23,6 millioner kroner, var på 404,3 millioner kroner. Det er 1,7 millioner kroner mere, end der var budgetteret med. Kontoen for renter viser en udgift på 3,4 millioner kroner, og det er 2,7 mindre end ventet. En stor del af kommunens indtægter er skatter. Kommunen har fået et forskud på indkomstskatten for 2002 på 285,5 millioner kroner, og 63 millioner på de øvrige skatter. Der var driftsudgifter på ialt 366 millioner kroner, og det er fire millioner kroner mindre end ventet. Til overskudet bidrog teknik og miljøudvalget med 773.000 kroner, børne- og kulturudvalget med 746.000 kroner, socialudvalget med 46.000 kroner og økonomiudvalget med 234.000 kroner. Desuden var der et overskud på puljen for nye lønformer på 2.261.000 kroner. Der var desuden besparelser på de skattefinancierede anlæg. Besparelsen var på 6,8 millioner kroner, men stort set alle disse penge overføres til 2003, idet de vedrører anlægsarbejder, som ikke blev færdige i 2002. Der overføres således penge til ombygning af Ankermedets Skole, til renovering af Birkeparken i Aalbæk og til moderniseirng af vejkrydset Hans Baghs Vej - V. Strandvej. Selvstændige områder Den økonomiske situation for de selvstændige områder, som alle er takstfinancieret, er ikke god. Faktisk tjente de selvstændige områder under ét ikke penge nok til at klare afdrag og renter på lån i 2002. De selvstændige områder fik et minus på regnskabet på fem millioner kroner. Der var et samlet driftsoverskud på 1,8 millioner kroner. Derfra går renteudgifter på 3,2 millioner kroner, afdrag på langfristede lån på 5,9 millioner kroner, så man får et underskud på 7,3 millioner kroner. Der blev i 2002 optaget 2,2 millioner kroner for meget i lån, så man slutter med et underskud på de 5,2 millioner kroner. Da det for meget optagne i lån overføres til 2003 har de selvstændige områder måttet låne de 7,3 millioner kroner i kommunekassen, for at få tingene til at hænge sammen. Der er tre væsentlige årsager til den dårlige økonomi for de selvstændige områder, fremgår det af borgmesterens fremlæggelse. Den ene er efterbetalingen af moms på parkeringsafgiften på 4,3 millioner kroner, den anden er manglende indtægt for salg af varme fra forbrændingen på 4,2 millioner kroner og den tredje er øgede udgifter til bortskaffelse af slam fra renseanlægget og til kloakvedligeholdelse. Det beløber sig til 1,8 millioner kroner.