Alle unge skal have uddannelse

I en krisetid er det langt bedre at unge tager en uddannelse end et arbejde.

Men forudsætningen er, at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser. Netop derfor var vi i Venstre meget ambitiøse allerede i 2009 da det kunne ses at den økonomiske globale krise havde ramt Danmark. Fra 2009 til 2010 er der sket en markant stigning i antal af praktikpladser i Brønderslev kommune. Helt konkret er der i Brønderslev kommune indgået 32 pct. flere praktikpladsaftaler i 2010 sammenlignet med 2009. En stigning i konkrete tal fra 219 pladser i 2009 til 291 pladser i 2010. En meget positiv udvikling som ikke skal have lov at stoppe. Tallene dokumenterer, at regeringens ambitiøse initiativer med bl.a. bonus til virksomheder, der ansætter en lærling, har virket. Og i dette år øges antallet af praktikpladser yderligere, da der med finansloven for 2011 blev genereret 2,4 mia. kr. så der kan etableres yderligere 8.900 praktikpladser på landsplan. Alle unge i Brønderslev kommune skal have en uddannelse. Jeg er derfor glad for, at vi kan investere yderligere 2,4 mia. kr. til flere praktikpladser, da de unge så kan få en sikkerhed for at, de kan gøre deres påbegyndte uddannelse færdig med en virksomheds-praktikplads eller en skolepraktikplads.