- Alle vil bejle til de unge

BRØNDERSLEV:- I har forhåbentlig drømmen med i jeres bagage herfra. Det er jeres drømme og jeres ønsker, der skal være med til at bestemme, hvad det er for et samfund, som I gerne vil leve i. Det er evnen til at drømme og fantasere, der skaber noget nyt. Det sagde skoleinspektør Per Bøgh Johnasen, Søndergades Skole, da han i den forgangne uge tog afsked med skolens 9. klasser. - Det er altid godt at kunne drømme – at have noget at tro på – at have noget være god til. Det giver selvtillid og det giver livsværd. Det får I også brug for. - Samtidig med drømmene, samtidig med glæden og samtidig med lettelsen oven på jeres eksamen, tror jeg også mange af jer sidder med en følelse af frygt. En lille frygt for, hvordan det nu skal gå. En frygt for "dem ude i livet". I vil gerne "ha' et godt liv", men I spørger selvfølgelig jer selv, om I nu kan leve op til de krav, der stilles. Om hvordan hele jeres liv nu kan komme til at hænge sammen. Om I i det hele taget kan finde ud af det. - Tag det bare roligt, lød det beroligende fra inspektøren. - Alle på arbejdsmarkedet vil bejle til jer efter alle kunstens regler. De ved, at I er så få, at der bliver rift om jer. Det kan for mange af jer nok virke flatterende og udfordrende. Især når I også lokkes med penge og forskellige frynsegoder. Selv ungdomsuddannelserne, som I er på vej ud i, ser på jer som kunder. - I vil stort set kunne få det, som I vil have det, og der er ingen tvivl om, at det er jer, der vil blive den mest forkælede generation nogensinde, lød Per Bøgh Johansens konklusion. - Jeg håber, at I med hjælp fra jeres egen sunde fornuft og alt det, som I har suget til jer forskellige steder fra gennem jeres barndom, gør jer rustet til selv at tage stilling. Tænk jer om før I lader jer overrumple af alverdens tilbud. Per Bøgh Johansen understregede, at vi er på vej ind i et videns- og informationssamfund, hvor uddannelse er blevet nøglen til et arbejde i voksenlivet. Og i den forbindelse kom skoleinspektøren ind på de mange valg - og svære valg - som de unge skal træffe fremover på mange fronter. - Vejen i informationssamfundet er ikke en lige motorvej. I skal stoppe op og tænke jer godt om, når I vælger og fravælger. Det har været vores bestræbelse, at gøre Søndergades Skole til et sted, hvor alting ikke var ligegyldigt, hvor I ikke har kunnet vælge helt frit, men hvor vi på en gang har givet jer modspil og modstand og tvunget jer til tænke jer om, og dermed givet jer noget, som både I og samfundet har brug for, samtidig med at vi har tilbudt et væksthus, hvor initiativ, kreativitet, demokrati og faglig fordybelse har kunnet trives og vokse. - Det er mit håb, at I her på Søndergades Skole har fået den selvtillid og de kompetencer, der kræves for at kunne tage stilling og kunne vælge med overbevisning.