Alle vil vi vist have gode plejeboliger

På det sidste kommunalbestyrelsesmøde behandlede vi et planlægningsoplæg om boliger til vore ældre medborgere. Fra Socialdemokratiet blev fremsat følgende ændringsforslag, som blev vedtaget. At kommunalbestyrelsen godkender renoveringen af Mou Plejecenter, hvorefter vi igen vurderer behovet for fremtidige plejeboliger. Og det var der et flertal for. Det vil sige, når vi er kommet godt i gang med det sidste projekt af følgende: 1. De 20 ældreboliger i Kongerslev, som er indviet. 2. Aktivitetscenter og renovering af boliger i Storvorde. Byggeriet er i fuld gang. 3. Aktivitetscenter i Mou, samt renovering og nybygning af boligerne. Planerne er i gang og skulle gerne snart resultere i ordnede forhold for de ældre i den del af kommunen.Det er det, som jeg har været med til at beslutte, allerede tilbage i 1998, og det skylder vi borgerne at få lavet færdigt. Herefter vil det være rigtigt at gå i gang med analysere ældreboligområdet igen. Få svar på, hvor mange ældre vi har i kommunen, hvor det vil det være hensigtsmæssigt at bygge, og hvordan økonomien ser ud. Og her er noget af det, som jeg vil have på det rene: Hvad må det koste at passe og pleje vore ældre og ikke raske medborgere? Kan det virkelig være rigtig, at man allerede nu kan sige, det skal være udgiftsneutralt ? Det vil betyde, at det personale vi har, og det personale vi skal rekruttere til fremtiden, skal løbe endnu hurtigere. Her mener jeg, at kæden hopper af. Vi kan ved selvsyn se, hvor travlt personalet allerede har det. Samtidigt har vi heldigvis et stort korps af flittige frivillige, som giver de ældres hverdag et pift. Beslutningen taget den 2. oktober er den rigtige. Lad os få snakket tingene igennem, og ikke bare presse noget igennem. Og det med at være lokalpatriot. Ja, det er måske godt nok, men jeg vil nu gerne, at der er ordnede forhold for alle vores borgere. Både for dem, der skal bo her, og dem, der skal arbejde i vores institutioner. Og så skal Sejlflod Kommune være et godt sted at være - uanset om du er ung eller gammel - og det har jeg hele tiden ment. (forkortet af redaktionen)