Pension

Alle vinder ved reform

SKAT:Så kom skattereformen i hus. En Venstre-mand er tidligere kommet på glatis ved i utide at erklære, at ”den er hjemme”, men nu kan man vist godt tillade sig at sige det om skattereformen. Den er hjemme, og den er god! Mange har den opfattelse af politik, at der altid er vindere og tabere. Det kan der da også være, men disse seneste dage har det været en sand fornøjelse at være del af en proces, der skaber fem en halv millioner vindere. For det er egentlig bundlinjen – at når de sidste beregninger er foretaget, når de sidste grafer er tegnet, når de sidste politiske analyser er givet, og de sidste kommentarer fra Christiansborg er sendt ud, ja, så er det os alle hver for sig og det danske samfund som helhed, som er de store vindere. Vi er samtidig opmærksomme på, at der er behov for en massiv indsats for at modvirke den økonomiske krise. Derfor tager vi yderligere tre initiativer ud over skatteaftalen. For det første vil vi etablere en støtteordning på halvanden mia. kr. til forbedringer af private boliger. Det vil give ekstra arbejde til mange af de håndværkere, som er blevet ledige i den seneste tid. For det andet vil vi nu invitere kommunerne til en drøftelse af et løft i de kommunale anlægsbudgetter. Vi ved fra kommunerne, at de selv vurderer, at de hurtigt kan sætte gang i anlægsinvesteringer for ca. to mia. kr. Vi vil gerne sikre, at de penge går til at forbedre kvaliteten i skoler, daginstitutioner og ældreomsorgen. For det tredje får danskerne mulighed for at hæve deres tvungne opsparing i SP-ordningen. Der er siden 1997 opsparet over 40 mia. kr., som danskerne nu får lov at hæve, hvis de gerne vil have flere penge til forbrug. Samtidig sænkes skatten for os alle, og vi får simpelthen alle sammen lov til at beholde en større del af vores egne penge. Vi sænker i bunden ved at sænke bundskatten med halvanden pct.-enheder, vi sænker i midten ved helt at afskaffe mellemskatten, og vi sænker i toppen ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat. Der er selvfølgelig mere i livet end penge, men det glæder mig alligevel, at anerkendelsen fra chefen eller klappet på skulderen fra kollegerne for at tage en ekstra tørn på jobbet, når det brænder på, nu også giver større udslag på lønsedlen. Alt i alt sænkes skatten med ca. 28,5 mia. kr. og skatten på den sidst tjente krone sænkes med 7½ pct.-enheder fra ca. 63 til ca. 56 pct. Det er historiens største nedsættelse af marginalskatten og den største vækstpakke nogen sinde.