EMNER

Allehelgen i Fladstrand kirke

FREDERIKSHAVN:Den første søndag i november er allehelgensdag, hvor man fra gammel tid mindes dem, man har mistet i løbet af året. I Fladstrand kirke, der hører til Abildgård sogn, ønsker man at markere denne særlige søndag. Fladstrand kirke bliver brugt til begravelser fra alle tre sogne i Frederikshavn, og derfor har mange mennesker et særligt forhold til kirken. Allehelgenssøndag bliver der derfor gudstjeneste i kirken kl. 10.30 ved Birgitte Laumann og Johs. Kühle - den almindelige gudstjenestetid også i byens øvrige kirker - og her bliver der lejlighed til at mindes de døde. Hvis man ønsker det, vil navnet på den, man i familien har mistet i årets løb, blive læst op. Fladstrand kirke er ikke nogen sognekirke, men bruges ikke kun til begravelser. Der holdes jævnligt gudstjenester i kirken, ofte på lidt skæve tider. Kirken har sin særlige funktion i byens liv, og det markeres flere gange om året - f.eks. til jul, påske, ved høstgudstjeneste og altså også ved allehelgen.