Allende var ikke noget demokratisk forbillede

DIKTATUR: Karl Maksten skriver 21.3., at han aldrig har hørt noget ufordelagtigt om Chiles tidligere præsident Salvador Allende. Og det er også rigtigt, at Allende her i landet betragtes som et demokratisk forbillede, der blev myrdet af et brutalt militærdiktatur. Men virkeligheden er, at Allende blev valgt til præsident uden at have et flertal i befolkningen og parlamentet bag sig. Derfor kunne han ikke gennemføre de socialistiske reformer, som hans tilhængere håbede på, og derfor begyndte de i strid med gældende lov at besætte virksomheder og godser over hele Chile. Det var selvsagt Allendes pligt som lovligt valgt præsident at forhindre dette med alle til rådighed stående midler. Men han foretog sig ikke noget, og derfor brød Chiles økonomi hurtigt sammen, fordi ingen turde handle med de ulovligt besatte virksomheder og godser. I denne situation tog militæret magten, dræbte Allende og genskabte ro og orden. Derefter gennemførtes økonomiske reformer, hvorpå militæret trådte tilbage og genoprettede demokratiske samfundsforhold. Allende var en forbryder mod sit folk. Han sveg sin pligt som præsident ved ikke at opretholde ro og orden, han tillod sine tilhængere at skabe kaotiske tilstande, som medførte nød og elendighed, og han åbnede døren for et militærdiktatur.