EMNER

Alligevel nej til at udvide

Frederikshavn Kommune underkendt i sag om Aalbæk-fabrikken Net-Op

Net-Op - må ikke udvide på den nuværende adresse. Foto: Henrik Louis

Net-Op - må ikke udvide på den nuværende adresse. Foto: Henrik Louis

For et år siden fik fabrikken Net-Op i Aalbæk tilladelse til bygge nyt lager. Nu har Natur- og Miljøklagenævne ophævet kommunens tilladelse til byggeriet. Fabrikken er indrettet i tidligere landbrugsbygninger og ligger i et boligområde. Se tv-indslag om sagen her Lageret skulle placeres ved fabrikken. Forud for afgørelsen i nævnet er gået års tovtrækkeri mellem Net-Op på den ene side og naboer og først Skagen, siden Frederikshavn Kommune. Naboer ønsker den lukket Naboer på Gårdbovej og Høvej ønsker fabrikken lukket. Eller flyttet langt væk på grund af støj og tung trafik til og fra. Net-Op fremstiller ophalerspil til fiskeriet. Men det er ikke så enkelt at få fabrikken til at flytte. Byplanvedtægten udlægger ganske vist området omkring Elmevej til boliger. Men hidtil lovlig produktion kan - uanset byplanvedtægtens intentioner - fortsætte. Og fabrikken var der, før byplanvedtægten blev vedtaget. Nævnet fastslår, at plan- og miljøudvalget i Frederikshavn slet ikke har hjemmel til at give en så omfattende dispensation til et lagerbyggeri i et boligområde. Det strider nemlig mod de principielle retningslinjer i byplanvedtægten. Indehaveren af Net-Op, Bjarne Jensen, er skuffet over den nye afgørelse. - Alle taler om arbejdspladser, men ingen gør noget. Her er vi seks-syv ansatte, men man er ligeglade med os. Bjarne Jensen betegner muligheden for udvidelse som en "alt eller intet sag" for Net-Op. - Vi er jo tvunget til at følge med udviklingen. Men vi er heller ikke færdige med byggesagen. Vi arbejder videre. Han understreger, at nævnsafgørelsen stadig kan indbringes for domstolene. - Det, der står i hovedet på os, er at få tilladelse til at bygge, siger han. Net-Op har for lang tid siden hyret advokat Hans Jørgen Kaptain til at lodse byggesagen igennem de bureaukratiske krinkelkroge, men altså indtil videre uden held. Naturklagenævnet har dog givet Net-Op medhold på et enkelt punkt. Virksomheden må nemlig fortsat benytte en eksisterende ladebygning på den anden side af vejen (Elmevej 3) til lager. Naboer havde påklaget brugen af laden som lager, men Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der er tale om en videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse af laden som lager. NORDJYSKE har været i kontakt med de protesterende naboer. De er tilfredse med, at Net-Op ikke må udvide, men ønsker ikke at kommentere afgørelsen yderligere.

Forsiden