Almene udlejere sammen for at modvirke ghettoer

Ledige lejligheder kan give skæv beboersammensætning. Lige nu er der ingen problemer, og man vil gerne undgå dem i fremtiden

AALBORG:Frygten for ledige lejemål i en tid, hvor renten er lav, og mange vælger at flytte i egen bolig, får de almene boligudlejere til at kræse ekstra for deres boligmasse. Der renoveres for fortsat at kunne tilbyde attraktive boliger og dermed undgå ghettodannelser af særligt udsatte. Står det til boligorganisationerne selv, går det godt med at absorbere nydanskerne. Der er ingen skræmmeeksempler, som man kender det fra Gjellerupparken i Århus og Vollsmose i Odense. Og man vil gerne undgå at få dem. Indtil videre er der imidlertid ingen af de boligforeningerne, der er repræsenteret i det netop nedsatte beboersammensætningsudvalg, som har aktuelle planer om at benytte sig af lovens muligheder for fleksibel udlejning ved at tilgode særlige befolkningsgrupper for at styrke mangfoldigheden. Fælles for dem er nemlig, at de angiver et fåtal af ledige lejligheder, som forklaringen på, at man har undgået ghettodannelser af svagere grupper. - Vi bygger fortsat nyt og har indtil videre ingen problemer med at leje ud, siger formanden for boligselskabet Vanggaarden, Ole Fischer. Somaliere er flyttet Vanggaarden har bl. a. ejendomme i Ø-gadekvarteret, hvor Sønderbroskolen har lidt under en skæv elevsammensætning på grund af mange to-sprogede elever. - Det er blevet bedre, end det var, siger Ole Fischer. Flere somaliere, som har boet i området, er flyttet til England. Ole Fischer mener, at udvalgets opgave bliver at udarbejde et katalog, så man har et værktøj til at løse problemerne, når og hvis de opstår. Opgaven består ikke alene i at være på forkant med at løse problemet omkring flygtning/indvandrere, men i lige så høj grad at sikre en hensigtsmæssig sammensætning i forhold til psykisk syge, skæve eksistenser og handicappede. Gode til at sprede Forvaltningschef i kommunens største almennyttige udlejer, Gunhild Bjørn, Andelsboligforeningen Himmerland, med 5300 lejemål, fordelt på 43 afdelinger, mener, Aalborg har været god til at sprede sine flygtninge/indvandrere. - Forklaringen kan være, at vi ikke har haft afdelinger med 20 ledige lejemål, siger hun. Hun antager, at 10-12 pct. af lejerne er nydanskere. Mogens Blicher Hansen fra Østparken med boliger i både Rughaven, Hørhaven, Odinsgade og Øgade-kvarteret, tror ligeledes på, at arbejdet i udvalget vil være med til at sikre, at Aalborg undgår at få tilstande, som man har i andre byer. Østparken råder bl. a. over 1200 af i alt 7300 lejligheder i Øgade-kvarteret og mener ikke, at antallet af andre nationaliteter er skræmmende, men fortæller også, at der gøres en indsats for at gøre stedet attraktivt for alle ved bl. a. ved at give penge til kvarterløft. - Vi er også opmærksomme på, at boligerne skal have en vis standard. Derfor renoverer vi og klipper gamle altaner ned og sætter nye op, fortæller Mogens Blicher.