Boligøkonomi

Almennyttige boliger til salg

Boligselskab taber penge på boliger, som ingen vil leje, derfor vil man forsøge at sælge dem

Af­de­lin­gen Skræn­ten på Åbrin­ken 9 til 13 i Ug­ger­by lig­ger na­tur­skønt, men det er svært at fin­de le­jere, så nu vil eje­ren, Bo­lig­sel­ska­bet Nord­jyl­land, sæl­ge de seks bo­li­ger. foto: hans ravn

Af­de­lin­gen Skræn­ten på Åbrin­ken 9 til 13 i Ug­ger­by lig­ger na­tur­skønt, men det er svært at fin­de le­jere, så nu vil eje­ren, Bo­lig­sel­ska­bet Nord­jyl­land, sæl­ge de seks bo­li­ger. foto: hans ravn

HJØRRING:Hjørring kommune er indehaver af en trist rekord, når det kommer til tomme boliger, som Boligselskabet Nordjylland nu tager konsekvensen af. I alt sætter boligselskabet 14 lejeboliger i Uggerby, Mygdal og Bjergby til salg, hvis de får lov. Økonomiudvalget i Hjørring har sagt god for, at de sælges, men både Socialministeriet og Landsbyggefonden skal også give grønt lys. - Hjørring kommune er en af de hårdest ramte, når det kommer til tomme boliger, siger forretningsfører i Boligselskabet Nordjylland, Bendix Jensen. Mange ledige boliger I starten af 2006 var der i de fire gamle kommuner tilsammen godt 3000 boliger uden persontilmel- ding. Det svarer til ti procent af den samlede boligmasse på cirka 30.000 helårsboliger i storkommunen. Opgørelsen omfatter alle boligformer - ejerboliger, almene boliger, andelsboliger, private udlejningsboliger og offentligt ejede udlejningsboliger. Fordelingen var 481 i Sindal, 518 i Hirtshals, 761 i Løkken-Vrå og 1341 i Hjørring. Ingen sættes på gaden De 14 boliger, som boligselskabet nu vil sælge, fordeler sig med seks boliger i Uggerby, fire i Bjergby og fire i Mygdal. Mens man ikke har sat navn på, hvilke boliger i Bjergby og Mygdal, som skal sælges, så står det klart, at selskabet gerne vil af med sine tre dobbelthuse i Uggerby. - Skrænten i Uggerby har været sværest at leje ud, på et tidspunkt var kun en bolig udlejet, fortæller Bendix Jensen. Han understreger, at de, der bor til leje i en af de 14 boliger, ikke skal frygte for at stå uden tag over hovedet. - Ingen bliver sat på gaden. Boligerne bliver først sat til salg, når de er tomme. Der er altså ikke tale om, at boligselskabet vil tilbyde at sælge boliger til udlejerne, sådan som en anden lov giver tilladelse til. - Men lejerne er velkomne til at købe boligerne, men det bliver i fri handel, siger forretningsføreren. Sådan er virkeligheden Boligselskabet Nordjylland har omkring 1700 boliger i hele Nordjylland. I den nye Hjørring kommune har selskabet godt 400 lejeboliger. De mange tomme boliger i netop Hjørring kommune har spillet ind i boligselskabets ønske om at sælge. - Vi forholder os til virkeligheden, og vi vil ikke afvise, at vi gør mere. Det her er en regulering af boligmassen, siger Bendix Jensen. Det er ikke første gange Boligselskabet Nordjylland sælger en lejebolig. - Vi har tidligere solgt et dobbelthus i Brønden ved Sæby, og det havde vi gode erfaringer med, siger han. Huset i Brønden indbragt godt nok kun 400.000 kroner, men det er man faktisk tilfreds med i en by, der er ved at blive affolket. Havde de beholdt huset, ville de skulle leve med et årligt underskud i resten af husets levetid.