DEBAT Uddannelse

Alment gymnasium handler om dannelse og livsduelighed

Af Søren Hindsholm,rektor på Nørresundby Gymnasium og Hf, s@hindsholm.dk

STX:Hvad er det, stx (det almene gymnasium) vil med de unge mennesker?

Stx skal være en studieforberedende uddannelse. Det betyder at vi skal give eleverne et godt fagligt grundlag for at tage en uddannelse efter os, og vi skal lære dem studiemetoder og den disciplin og organisationsevne der er nødvendig for at tage en uddannelse bagefter. Fagene er vigtige her, og det er et mål for skolen, at hver elev bliver så fagligt dygtig som muligt.

Det tekniske gymnasium htx peger særligt frem mod tekniske uddannelser, handelsgymnasiet særligt frem mod handelsuddannelser. Hvad så med stx, det almene gymnasium?

Ja, vores profil er ikke helt så indlysende, og den vil jeg gerne forklare hér. Vi skal lægge vægt på almen dannelse. Det er et begreb man nemt kan misforstå. Så tror man måske, at det er noget med ikke at pille sig i næsen og andre steder, i hvert fald ikke når nogen ser det, ikke smaske, give hånd og sådan. Det er altsammen gode ting, men det er altså ikke almen dannelse, det er bare sådan almindelig velopdragenhed.

Almen dannelse handler om tre ting:

1. Man skal lære sig selv at kende som menneske. Hvordan vi er både en krop og et sind, hvordan vi lever med fornuft, lidenskaber, drømme og drifter.

2. Man skal for det andet lære hvordan vi lever sammen i grupper. Familien, vennerne, klassekammeraterne, de andre i klubben, kollegerne.

3. Og for det tredje skal man lære hvordan vi er en del af et samfund, hvor vi har indflydelse, rettigheder og pligter.

Digteren Søren Ulrik Thomsen har forklaret det sådan at vi lever i et hus med to etager. På den ene etage handler det om de aktuelle problemer som vi som medlemmer af samfundet skal forstå og måske også gøre noget ved. Den etage handler om det aktuelle. I 60’erne var det den kolde krig og atomoprustningen, mange gik i atommarcher. I 70’erne var det forurening og råstoffer der ville forsvinde, i 80’erne protester mod SS20-raketter og Pershing II-missiler i Tyskland, og nu er det klimadebatten og hvordan rigdom og plads skal fordeles mellem os mennesker på kloden. Almen dannelse har altid nogle aktuelle emner på sin dagsorden, og dem skal være elever lære om så de kan være indsigtsfulde lægmænd i et demokratisk samfund.

På den anden etage handler det mere om nogle meget gamle spørgsmål med en lang historie. Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er ansvar for dig selv og for dine nærmeste? Hvordan er man ordentlig over for andre?

Vi vil tale til hele mennesket, derfor har vi mange fag. Kreative fag som musik, drama og billedkunst, naturvidenskab, matematik, sprog, historie, religion samfundsfag og idræt så der også er noget til kroppen. Nogle synes det er for mange fag, men de beskytter mod ensretning, og selvom vores elever har mange fag, er stx den uddannelse der klart sender flest videre til ingeniør-studierne og de naturvidenskabelige studier. Faglig alsidighed er vigtig her på stx.

Til sidst vil jeg sige noget om stressede unge, det er jo et tema vi tit hører om i pressen. Jeg synes for det første det vigtigt ikke at gøre de fleste unge stress-syge, for det tror jeg ikke de er. Men de unge oplever nok større krav i dag end før. I samfundet er det så mange muligheder at vælge imellem, uddannelser, job, identiteter, ja selv køn kan man vælge nu. Det kunne man ikke før. Og særligt de unge er hele tiden på, på de sociale medier, man er aldrig fri for at blive set og se andre.

Denne store valgfrihed kan blive en byrde, og den store synlighed kan få os til at tænke at vi skal jo bare vælge det perfekte, gøre det perfekte, så bliver vi en succes. Her bruger jeg noget som Rasmus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole, for nylig sagde om livsduelighed da nogle af lærerne og jeg var til et seminar i København.

Det er farligt at tro, at målet med livet er at have succes. Vi kan ikke alt, vi kommer alle til at miste, vi kan blive ramt af ulykker, af uheld og skuffelser. Så har man ikke succes. Men det skal kunne høre med til livet at man kan klare de situationer.

Og hvis man begynder hele tiden at spørge: Har jeg valgt den perfekte uddannelse, det perfekte job, det perfekte tøj, den perfekte bolig, de perfekte venner eller den perfekte kæreste, så fyldes man efterhånden med tvivl. Hvor følelser og fornuft er gaver, så kan tvivl blive en smerte.

Tvivlen kan få os til at bruge for lang tid på at betragte os selv, vi bliver med et udtryk af forfatteren Jacob Knudsen vores egen dobbeltgænger.

Det vil sige man går gennem livet og betragter sig selv, om alt er perfekt og 100 procent, i stedet for at være med i livet, leve og deltage. Og tvivlen kan få os til at blive usikre på noget og nogen som i virkeligheden var godt for os. Så vidt højskoleforstander Rasmus Meyer.

Derfor prøver vi her mere at gøre vores elever livsduelige. Det betyder at de lærer, at tvivl tit kan ledsage tro og valg, at livet kan bide fra sig, og så må man alligevel prøve at klare sig. Når man er livsduelig ved man netop at målet med livet ikke kan være perfekthed, succes, fuld klarhed og evig lykke. Det er også at klare sig sådan som livet nu er med de muligheder vi har for hånden.

Alt dette stræber vi efter, så NGHF kan være et godt sted for jeres børn at blive voksne.