Almindelige borgere tog ordet

Af Lis Jensen, Nørregade 33, Kaas STRUKTURMØDE: Som en ”ikke almindelig borger” vil jeg gerne komme med et par kommentarer til journalist Caspar Birks omtale af borgermødet vedr. ny kommunalreform iJetsmark Hallen onsdag 25. februar. Caspar Birk skriver bl.a. i avisen 27. februar: ”Det var ikke de almindelige borgere, der tog ordet”. Eftersom jeg er citeret, må jeg vel være en af slagsen og derfor denne kommentar: Jeg savner meget, at der blev arbejdet mere journalistisk/professionelt med at referere fra mødet. Hvad med at se på, hvor mange oplæg, der var til mødet? Hele seks var der faktisk. Det var måske en af grundene til, at de, der betegnes som ”almindelige borgere” ikke tog ordet? Og hvad med selv at have spurgt de ”almindelige” om, hvilken holdning de har til den ny kommunalreform? Desuden kunne jeg også ønske mig, at NORDJYSKEs udsendte havde gjort sig nogle journalistiske tanker om, hvorfor reformen måske ikke er det, der interesserer ”almindelige borgere” særligt meget. Og til slut: Jeg er i grunden temmelig ligeglad med, om journalisten mener, at Søren Kragelund ”tryllebandt” forsamlingen ved sit oplæg og synes måske, det er et personligt syn, der må stå for journalistens egen regning.