Kristendom

Alpha-start om livets mange spørgsmål

HJØRRING: Et af kirkens nyere tiltag er de såkaldte Alpha-kurser, hvor baptistkirken i Hjørring er en af de mange kirker, der åbner dørene op for mennesker, der gerne vil vide mere om kristendommens mange spørgsmål. Der er tale om en længerevarende kursusrække, der begynder i aften - og som slutter hen mod jul. Emnerne er mange, og hver gang begyndes der med spisning, der er en foredragsholder og så diskuterer man ellers på livet løs. Det kan være spørgsmålet om: hvem Jesus er, hvorfor døde han - og hvordan læser man bibelen o.s.v. Kurset er åbent for alle, men mest beregnet for dem, der vil udforske kristendommen, nye kirkegængere eller for dem, for hvem kristendommen er gået i stå. Men Alpha er i høj grad også for dem, som ikke rigtig kan få livet og hverdagen til at fungere, dem der lever l.idt på skyggesiden. Det er en slags samtale-terapi, og ifølge baptistpræst Kjeld Grarup er der fortsat plads til interesserede, der kunne tænke sig at være med. Baptistkirken i Hjørring har nu igennem flere år holdt disse kurser, der er gratis, men hvor man deler om udgifterne til maden - samt til en fælles weekend sidst i oktober, hvor det skal diskuteres, hvem Helligånden er, og hvordan jeg gør og modtager denne Helligånd. Alpha-kurserne begyndte for 15 år siden i England og har siden bredt sig til hele Europa. I dag findes der op mod 200 kurser i Danmark. kørp