Helberskov

Als bød nyt kropar velkommen

Ganske som ønsket fik værtsparret gaver, der vækker lokale minder

Joan Kjølby fik blandt meget andet disse gamle billeder af Jørgen Lejbølle.foto: torben hansen

Joan Kjølby fik blandt meget andet disse gamle billeder af Jørgen Lejbølle.foto: torben hansen

ALS:Et gammelt maleri af gadekæret Flouen, og med Als Kro og Badehotel i baggrunden, stak frem blandt de mange gaver, som det ny forpagterpar på kroen, Joan Kjølby og Anders Andersen, modtog, da de i weekenden holdt reception i anledning af overtagelsen. Billedet har hængt i salonen hos frisørmester Tage Sauer i Als. Arvingen, Alf Sauer, mener, det er på sin plads, at det fremover får plads på kroen. Parret havde ønsket sig gamle Als-billeder og -ting, som de kan udsmykke de nyistandsatte lokaler med. Hvor meget det egentlig blev til, havde parret ikke overblik over ved receptionen. De nåede slet ikke at få pakket gaverne ud og havde nok at gøre med at trykke hænder og vise gæster til rette i den store sal, der hurtigt blev fyldt. Selve overtagelsen fandt sted 1. april, og siden har der været travlhed med at rykke ned og bygge op. Alt i krokøkkenet er blevet fjernet, og der er sat fliser op fra gulv til loft. I løbet af nogle dage kan det bruges igen. Mens ombygningen står på har man lånt køkkenet i forsamlingshuset i Helberskov. Herfra er der hver dag blevet kørt adskillige middage ud til de mange pensionister, der hver dag får mad fra kroen. -Det er gået fint, men det bliver alligevel noget lettere, når kroens eget køkken er klar, siger Anders Andersen, der også fortæller, at kroens toiletter gennemgår en omfattende modernisering. At borgerne i Als ønsker kroparret det godt, vidnede gavebordet om. Mange lokale hilsner fulgte med et utal af blomsterbuketter.