Als skole arkiveret

Skolevæsen 20. juni 2003 08:00

ALS: Sidste skoledag i Als blev noget anderledes end de foregående, for ikke bare gik eleverne på sommerferie, de sagde også helt farvel til skolen. Med undtagelse af afgangseleverne møder de ældste elever ganske vist op i de samme bygninger efter sommerferien, men på det tidspunkt er skolens navn Havbakkeskolen, og efter fusionen med skolen i Øster Hurup arbejdes der under en ny ledelsesstruktur. Samtlige elever og lærere på skolen samledes i aulaen, hvor skoleinspektør Jens Laurids Pedersen overrakte en række dokumenter til formanden for Lokalhistorisk Forening for Als og omegn, Chr. Christensen. I et par timer op til samlingen havde eleverne i alle klasser arbejdet med "slutdokumenter", og de blev samlet i en stor kasse, som Chr.Christensen fik overdraget med en formaning om, at kassen ikke må åbnes de første 25 år. Efter den lille højtidelighed gik alle cirka 200 elever udenfor i skolegården, hvor de hver slap en ballon løs. En del af ballonerne indholdt små sedler med et farvel til Als skole. I den kraftige vestenvind blev de hurtigt ført ud over havbakkerne og forsvandt over Kattegat. Skoleinspektør Jens Laurids Pedersen sagde, at der blev skrevet historie, og at kommende generationer vil få glæde af de dokumenter, som eleverne havde udarbejdet. De vil være med til at kaste lys over, hvorfor Als skole nedlægges og genopstår i en ny organisationsform.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...