Alstrup Krat er definitivt fredet

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet fredning af de forhistoriske landbrugs-spor med mindre ændringer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Informationstavlerne skal udskiftes og gøres bedre. Arkivfoto: Michael Koch

Formand for Danmarks Naturfrednings Mariagerfjord, Ole Guldberg, er glad og tilfreds. Fredningen af Alstrup Krat, som har været under myndighedernes bearbejdning i over seks år, er nu definitivt på plads. Natur- og Miljøklagenævnet har endeligt stadfæstet fredningen, der omfatter 103 ha med spor af kultur med oltidsagre, hegn, beboelser og markskel, der er helt op til 3400 år gamle. Mest markant er Hohøj, den størst gravhøj i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening pressede på for at få gennemført fredningen, og fik held med at få fredningssagen rejst i 2006. Fredningsnævnet traf afgørelse om at frede i februar sidste år, men kendelsen blev anket af flere lodsejere. Natur- og Miljøklagenævnet har imødegået disse på enkelt punkter og ændret fredningen, så der bl.a. fortsat kan dyrkes juletræer på en del af området. Kommunen skal inden for to år udarbejde en plejeplan for hele det fredede område. Hvis ikke Alstrup Krat var blevet fredet, var der risiko for, at oldtidssporene i landskabet ville være visket ud for altid.