Frederikshavn

Alt er tilladt - næsten

FREDERIKSHAVN:Der er love og cirkulærebestemmelser om stort set alt i trafikken - bortset fra udformningen af chikaner á la dem i Abildgårdkvarteret. Det eneste, der skal være opfyldt, er et afstandskrav fra køre- og cykelbane til skilte og lignende, oplyser lederen af amtets trafiksikkerhedsgruppe, Vagn Bech. De vejledende regler for chikaner er fastlagt i en serie hæfter fra Vejdirektoratet med fællestitlen "Byernes trafikarealer". Hæfte 7 indeholder vejledning om placering og udformning af hastighedsdæmpende foranstaltninger i forbindelse med trafiksanering. Heri hedder det, at afstanden fra en cykelsluse til faste genstande normalt bør være mindst 30 cm. Mindre afstand over eller under cyklers styrhøjde kan overvejes. Afstandskravet er overholdt i Abildgårdkvarteret, siger ingeniør Jane Olesen, Frederikshavn Kommune. Senere i hæftet hedder det, at "steler, hegn med videre skal placeres og udformes sådan, at materielskader og især personskader begrænses mest muligt i tilfælde af påkørsel. Steler med videre skal således placeres mindst 30 cm fra kanten af cykelarealer." Hovedprincippet skal være, "at den samlede fartdæmper "ser værre ud end den er" og der bør således ikke benyttes massive genstande som for eksempel jordfyldte brøndringe. Steler bør derimod være udformet, så de er eftergivelige, for eksempel udført af gummimaterialer eller forsynet med brudled." Retningslinjerne ervejledende. Civilingeniør Hugo Højgaard, Vejdirektoratet, siger, at kravene til opbygningen af chikaner især sigter på at minimere risikoen for skader ved påkørsel i bil. Langt hovedparten registrerede uheld ved chikaner sker nemlig ved påkørsel i bil.