Redningsvæsen

Alt for dyrt

Amtsrådsmedlem Anders Stenild (K) hævder 21.10., at jeg ikke har ret i, at det koster 85 mio. kr. at anlægge en helikopterlandingsplads på Aalborg Sygehus.

Han antyder tilmed, at det kan gøres for en brøkdel af prisen på baggrund af personlige observationer i Tyskland. Jeg vil opfordre A.S. til at fremlægge konkrete tal og tilbud og desuden pege på en finansiering, der kan anskueliggøre, at påstanden ikke er hevet ud af det blå.... Et uvildigt ingeniørfirma har foretaget en undersøgelse af placeringsmuligheder ved Aalborg Sygehus Syd og prisen herfor. Det er deres bud, jeg referer til. At vi kunne have udøvet rettidigt omhu og placeret en platform på Medicinerhuset er igen en påstand uden hverken hoved eller hale. Byggeprojektet for Medicinerhuset har været undervejs i lang tid før debatten om redningshelikoptere. Man kan ikke uden betragtelige meromkostninger tilføje en helikopterlandingsplads hen mod slutningen af et byggeri. For at en helikopterplatform har mening, skal den desuden placeres, så der er kortest mulig afstand til Traumecenteret, altså den anden ende af Aalborg Sygehus Syd. Dermed skal patienterne omlades og transporteres rundt internt i et længere omfang i sygehusets tunnelsystem. Det duer ikke. Jeg kan ikke ud fra de nuværende økonomiske forudsætninger for den nye Region Nordjylland finde pengene til landingsplatform (85 mio. kr.), køb af helikopter (20 mio. kr.) og drift af denne (20 mio. kr. pr. år). Hvis disse store beløb skal findes, vil det kun kunne ske via besparelser på andre steder i sundhedsområder. Besparelser så massive, at de sagtens kunne komme til at koste flere menneskeliv end helikopteren ville redde. Reelt ville så store beløb kun kunne realiseres ved lukning af et lokalt sygehus eller ved at lukke andre store aktiviteter og det vil jeg ikke være med til for at få én helikoptertjeneste. Hvis A.S. vil indføre helikopterbetjening, bliver jeg nødt til at spørge: Hvor skal pengene findes? Hvilket sygehus vil du lukke for at kunne betale for helikopteren? Jeg vil ikke benægte, at en redningshelikopter i Nordjylland i ekstreme situationer vil kunne redde et menneskeliv, hvor det nuværende beredskab ikke slår til. Men med lægebil, akutbiler og de nye muligheder inden for telemedicin er vi nu ganske godt dækket ind, samtidig får vi i nødstilfælde hjælp fra Flyvevåbnets Redningstjeneste. A.S. skriver, at jeg står for at være en betontænkende del af venstrefløjen. Hvis det er betontænkende at forholde sig til fakta og at holde fast ved de beslutninger, der bedst udnytter de alt for få ressourcer bedst, så er jeg stolt af at være betontænkende, om end jeg ikke havde forventet at blive rost af A.S.!