Alt for ensidigt

Det har været interessant at se de mange forskelligartede kommentarer til DR Dokumentars udsendelse "Kun en tysker". Hvis udsendelsen i den korte sendetid havde indskrænket sig til at fremlægge læge Lyloffs uigendrivelige beviser, havde det været rigeligt. Tænk, at lægernes fagforening kunne befale sine medlemmer til at afvise syge tyskere i åbenlys strid med lægeløftet. Kan det skyldes, at mange læger dengang og indtil Murens fald var salonkommunister eller det der var værre? Eller var det generel solidaritet med den danske befolknings bondeanger over fem års tjenstvillige og velsagtens uafvendelige samarbejde med værnemagten? Desværre bredte udsendelsen sig over mere end den knappe tid tillod, båret af at lade hele befolkningen dele lægernes svigt. Antydet med et par grelle eksempler fra nogle små, sjællandske interneringssteder. Med to-tre afsnit og ordentlig research var de gode folk kommet til et andet resultat. Som lektor Henrik Havrehed, Nibe, gjorde det i sin fremragende doktordisputats om de tyske flygtninge. Havrehed kommer nemlig hele kompasset rundt og påviser, at flygtningeminister Johannes Kjærbøl løste den store og vanskelige opgave på en måde, som turde udløse hele det internationale samfunds største beundring. Viggo Arentoft Thorsens Allé 7D, Aalborg