Lokalpolitik

Alt for få relevante studiejob

Men det er skræmmende, når mangel på relevante studiejob fører til, at der på visse studieretninger

i provinsen er et frafald på op til 20 procent – alene begrundet i manglende studiejob. Fra socialdemokratisk side er vi derfor parate til at stille med et konkret beslutningsforslag, der kan skabe flere studiejob i provisen. Vi håber inderligt på, at Folketingets øvrige partier vil støtte op om vore ideer eller lancere brugbare ændringsforslag, så vi hurtigst muligt kan få løst problemet. Manglende relevante studiejob betyder nemlig for det første, at der er alt for stor forskel på, hvilke muligheder vore studerende får - alt efter om de læser i København eller i provinsen. I Socialdemokratiet mener vi, at så vidt det er muligt, skal vi sikre lige muligheder for alle studerende. For det andet betyder de manglende studiejob i provinsen, at Danmark trækkes yderligere skævt, idet det på denne måde bliver endnu sværere at holde på veluddannet arbejdskraft i provinsen. Hvis de klogeste hoveder flytter til hovedstaden, allerede mens de læser på universitetet, bliver det endnu sværere at få dem til at bosætte sig i provinsen og tage del i udviklingen der. I Socialdemokratiet er vi optaget af, at Danmark ikke kun bliver København, men hele landet – og derfor også provinsen. Endelig for det tredje er det simpelthen nødvendigt, at betydeligt flere unge kombinerer deres studier med relevant erhvervserfaring. Alene af den grund er der brug for flere studenterjob – og altså specielt i provinsen. Studerende, der kombinerer deres teoretiske viden fra uddannelsen med relevant praktisk akademisk arbejde ved siden af, klarer sig generelt bedre end dem, der intet job har og sandsynligheden for, at de efterfølgende får job, er betydeligt større. Der skal derfor gøres en aktiv indsats for at øge antallet af relevante studiejobs i provinsen, og på den baggrund stiller vi forslag om følgende: Landets videregående uddannelser skal via udviklingskontrakterne forpligtes til at lave et langt mere målrettet arbejde for at sikre relevante studiejob. Universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner kan fx indgå aftaler med lokale virksomheder, kommuner, offentlige institutioner, organisationer samt selv oprette flere studenterjobs. En økonomisk pulje skal sikre, at de videregående uddannelsessteder, der opnår de bedste resultater i forhold til deres udgangspunkt tildeles en økonomisk bonus. Vi foreslår også, at offentlige arbejdspladser med relevante arbejdsopgaver skal pålægges at antage et antal studentermedarbejdere. Antallet kan passende afgøres i forhold til institutionens størrelse, f.eks. et studiejob pr. 100 ansatte. Landets videregående uddannelser skal endvidere arbejde målrettet for at sikre langt bedre vilkår for at indgå praktikaftaler. At komme et semester i praktik kan være et udmærket alternativ til et studiejobs. Bedst er det imidlertid, hvis begge muligheder står åbne. I Socialdemokratiet vil vi derfor arbejde målrettet for at sikre bedre meritering (godskrivning) af praktikophold som en del af uddannelserne. Om det nøjagtig bliver vore forslag, der skal endeligt vedtages, har vi ikke lagt os fast på. Men vi synes, vi har nogle gode bud, og vi håber, de øvrige partier vil arbejde videre med forslaget sammen med os. Det afgørende er imidlertid ikke, at det præcis er vore forslag, der vedtages, så længe, der gøres noget målrettet og effektivt for at løse problemet og sikre, at der oprettes langt flere relevante studiejob i provinsen. [ Rasmus Prehnm, Peder Pårs Vej 10, Aalborg, er folketingsmedlem (S) og videnskabs- og forskningsordfører. E-mail: Rasmus.Prehn@ft.dk