Alt for længe på passiv hjælp

- Vi bad Kommunernes Revision om at lave rapporten ud fra en intuition om, at det var ravruskende galt, siger Hans Poulsen

HOBRO:Unge i Hobro Kommune har hængt fast i systemet med kontanthjælp i alt for lang tid. Set over en tre-årig periode modtog 245 unge hobroensere passiv hjælp i mere end tre måneder, selv om Aktivloven siger, at arbejdsløse under 30 skal aktiveres, inden der er gået 13 uger. At kommunen ikke har opfyldt lovens krav fremgår af en ny rapport fra Kommunernes Revision (KR), der stiller skarpt på beskæftigelsesområdet i Hobro Kommune. Revisorerne råder Hobro Kommune til at sikre, at de unge tilbydes aktivering på et tidligere tidspunkt. Også inden for sygedagpengeområdet er sagerne lang tid under vejs. Hobro Kommune har høje udgifter til sygedagpenge, og det skyldes, at sagerne trækker ud - i gennemsnit 30 uger - og at der er mange sager, der varer over et år. Og efter 52 uger er kassen smækket i for statsrefusion. Hans Poulsen (S), formand for socialudvalget i Hobro Kommune, lover, at der bliver rettet op på det forhold, at unge går for længe uden at blive aktiveret. Alle, der ikke har andre problemer end ledighed, bliver som noget nyt sat i gang inden for 48 timer i Hobro Kommune. - Vi har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, der er ramt af sociale problemer, og som derfor ikke kan aktiveres med det samme. Men alle, der ikke har andre problemer end ledighed, bliver nu aktiveret inden for 48 timer. Og møder man ikke op til sin aktivering, får det konsekvenser for kontanthjælpen. Rapportens tal stammer fra forrige byrådsperiode. Hans Poulsen blev formand for socialudvalget 1. januar 2002. Siden er der rettet op på forholdene inden for sygedagpengeområdet, påpeger han. Den gennemsnitlige varighed af sagerne er nedbragt til 26 uger, bl. a. takket være den indsats, som to nye medarbejdere har leveret. - Vi bad Kommunernes Revision om at lave rapporten ud fra en intuition om, at det var ravruskende galt på beskæftigelsesområdet. Der var for mange på kontanthjælp, der var ikke nok perspektiv i indsatsen, og problemerne var i det hele taget ikke en del af den politiske debat. - Siden har vi lavet Hobrovikaren og jobbanken, vi har oprettet mange flere skåne- og fleksjob, og vi har indført straks-aktivering. Jeg har spurgt folk fra KR, om vi kan gøre mere, og de har svaret, at de ting, vi har sat i værk, er på linje med deres anbefalinger, understreger Hans Poulsen.

Forsiden