Alt for mange kunstigt støttede arbejdspladser

Antallet af kunstigt støttede arbejdspladser skal formindskes. Ikke bare er der ved at være alt for mange. Efterhånden er det også den eneste slags, der er.

Det mener formanden for LO-Nordjylland, Svend Erik Lang, som i sin beretning på organisationens repræsentantskabsmøde i aftes langede skarpt ud efter både beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) og regeringens beskæftigelsespolitik i det hele taget. Repræsentantskabsmødet blev holdt i Vejgaard-Hallen i Aalborg med omkring 240 deltagere, der fik oplyst, at Arbejdsmarkedsrådet, som Svend Erik Lang også er formand for, har større og større besvær med at forebygge langtidsledighed: - Beskæftigelsesministeren siger ganske vist, at det bare er Arbejdsformidlingen, der ikke er dygtig nok til at anvise jobbene. Nu ved jeg ikke, om han kan blive tryllekunstner i et cirkus efter sin ministertid, men det er synsbedrag, når han påstår, at disse mange arbejdspladser findes, og at andre aktører godt kan finde dem. - Situationen i dag er nemlig sådan, at disse andre aktører efterhånden kun kan sætte ledige i støttet beskæftigelse, hvilket mest drejer sig om jobtræning i den offentlige sektor. Men er det strategien for fremtidens arbejdsmarked? Nej, vorherre bevares, sagde Svend Erik Lang. Svend Erik Lang påpegede også, at det er blevet til 4500 flere fuldtidsledige i Nordjylland: - Kan det betegnes som en succes for den borgerlige beskæftigelsesminister? Nej! Og uanset hvor mange af Venstres lokale erhvervshøvdinge, der skriver i NORDJYSKE, kan de ikke bortforklare "kronhjortens" manglende succes på beskæftigelsesområdet. - Skattestoppet gav heller ingenting. Det er ikke målrettet nok, men i hvilke andre lande har manglende skatter til de offentlige opgaver også givet flere arbejdspladser? Svaret er: ingen steder. Politikken er forkert, konkluderede Svend Erik Lang.