Lokalpolitik

Alt for mange på sygedagpenge

Undersøgelse viser, at Frederikshavn er atypisk

FREDERIKSHAVN:I Frederikshavn har kommunen dobbelt så mange sager om sygedagpenge som i sammenlignelige byer. Det har en undersøgelse foretaget af Kommunernes Revisionsafdeling afsløret, oplyste formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jørn Larsen (S), på byrådsmødet mandag. Det store antal ansøgninger har ført til ansættelse af to ekstra medarbejdere i forvaltningen. De skal gennemgå sygedagpengesager for en længere periode, blandt andet med henblik på at kigge ud, om nogle er berettigede til førtidspension i stedet. Jørn Larsens orientering var foranlediget af, at Chris Sørensen (V) opfordrede til fortsat fokus på sygedagpengeudgifterne. Hans kommentar faldt i en debat om overførsel af overskud og underskud i forhold til budget for forskellige forvaltningsområder i 2002. Kun arbejdsmarkedsudvalget skal overføre underskud. Underskuddet er opgjort til 5,6 mio. kr., men reelt er det dog kun 1,3 mio., bl. a. på grund af statsrefusion, oplyste borgmester Erik Sørensen (S). Men altså stadig et underskud. Kultur- og fritidsudvalget mødte med en procentuel stor afvigelse fra budget - på 6,5 procent. Borgmesteren kommenterede, at afvigelsen (2,5 mio.) i stor udstrækning skyldes, at idrætsprojekter er forsinket, og at der inden for biblioteks- og folkeoplysningsudvalgets område spares op til bestemte formål. På plan- og miljøudvalgets område sløres det økonomiske billede i 2002 af, at store salgsindtægter indløber med forsinkelse og først figurerer i 2003.