Frederikshavn

Alt for mange penge

Distriktsudvalg når ikke at bruge sin bevilling

Oplandsbyerne har fået mange fine legepladser - her i Understed, Men nu er behovet tilsyneladende mættet. Foto: Peter Broen

Oplandsbyerne har fået mange fine legepladser - her i Understed, Men nu er behovet tilsyneladende mættet. Foto: Peter Broen

Kun en tredjedel af distriktsudvalgets budget for 2011 er brugt - og nu er det for sent, selv om der skulle komme en forsinket ansøgning op til jul. Udvalget har nemlig holdt sit sidste møde i år. Udvalget fik sit budget beskåret fra 2010 til 2011. Alligevel står der 400.000 ubrugte kroner tilbage af de 600.000 kr., som udvalget endte med at få som ramme, oplyser udvalgets formand, Helle Madsen (V). - Det er en skam, vi ikke har modtaget flere ansøgninger, for jeg regner ikke med, at vi får lov at overføre penge til 2012, siger hun. Udvalget var en nyskabelse i forbindelse med kommunalreformen for seks år siden, og de første år kom der masser af ansøgninger - ikke mindst til nye legepladser i oplandsbyerne. - Det behov ser nu ud til at være opfyldt, siger Helle Madsen. 21. januar holder distriktsudvalget et temamøde for at diskutere hvilke opgaver udvalget skal prioritere fremover. Allerede sidste år opfordrede Jens Hedegaard (S) til en sådan debat, fordi han syntes, der var ved at "gå legeplads" i udvalget. På temamødet skal det også drøftes, hvorvidt distriktsudvalget skal lade sig repræsentere i Det grønne råd. Udvalget har tidligere bedt om at blive repræsenteret og har fået accept af sit ønske. Men på sit seneste møde besluttede udvalget at tage en ny diskussion på temamødet om relevansen af at udpege en repræsentant til rådet. Hedegaard og Helle Madsen er to af i alt tre politisk udpegede medlemmer af distriktsudvalget. Den tredje politiker er Anders Broholm (V). De øvrige medlemmer er udpeget af beboerne i landdistrikterne med én fra stort set hver eneste landsby.