Alt for meget papirnusseri

Jeg kan nu ikke lade være med at komme med min og mange andre ældres mening om, at det papirnussekontrol, der er med alt og alle.

Jeg ved nok, at nu får jeg en hel del kontorpersonale på nakken, men uanset det, så mener jeg stadigvæk, at der bliver brugt alt for megen tid på, at alle skal kontrollere alt og alle. Det er jo ikke noget vi kan se, der kommer vi ældre til gavn. Tværtimod heller ikke dem, der skal passe os ældre, for der kan selv jeg gamle mand, med et liv som både selvstændig og flere år på arbejdspladser, har aldrig oplevet noget, der kan sammenlignes med, hvad vi ældre på plejehjemmene må opleve. Når der er nogen syge, og de ringer, at de ikke kommer, så bliver der ikke kaldt andre ind. "Det er da meget utilfredsstillende for de ansatte. Det går jo ud over både de ansatte og vi ældre. De ansatte skal rende endnu stærkere og de ældre må så knibe ballerne sammen". På andre arbejdspladser finder sådan noget da ikke sted, for så vil der da være mange ting, der vil holde op med at fungere, og det vil være både trafik indenfor tog og rutebildrift, og mange andre daglige fornødenheder, på nær ældreområdet. Det er lige som det går nok, men ikke uden det går ud over alt og alle. Hvis de, der er medbestemmende om sådan en drift, fik lov til at prøve det på egen krop, både som de ansatte og dem, der har brug for hjælpen, vil der sikkert komme andre boller på suppen. Det med at der skal laves minut tildeling af de forskellige kropsdele af de ældres pleje, og der er også stor forskel fra en klient og til en anden. Der er jo flere, hvor der skal være to om at hjælpe med toiletbesøg, og så sker det endda ind imellem der kun er en her på gagen, så får den trængende blodt besked på at vente. Jeg synes ikke, det lever op til det, vores folkevalgte lover at gøre for den svagere del af de ældre, som har gjort deres til, at Danmark nok skulle være deres gamle bekendte, og ikke behandle dem som en udtjent og opslidt maskine. Så vil jeg gerne slå fast, det er ikke den behandling, jeg personlig får her. Den er nemlig helt i orden, men det er hvad man oplever og ser, med både de ansatte og dem, der er fuldstændig afhængige af hjælp.