EMNER

Alt for nemt

BUDGETLOV:Regeringen er i spring med at fralægge sig ansvaret for de offentlige finansers tilstand. I den nye budgetlov gøres det til et kardinalpunkt, at offentlige chefer i staten skal kunne fyres, hvis de ikke overholder budgetterne. Retorikken er, at en væsentlig del af skylden for de offentlige finansers tilstand ligger hos de offentlige chefers manglende evne til budgetkontrol. Allerede i dag kan man - helt selvfølgeligt og absolut rimeligt - fyre en offentlig chef, hvis der ikke er orden i økonomistyringen. Hvis det derfor sker i mindre omfang, end regeringen ønsker, må det først og fremmest skyldes de politiske chefers manglende vilje til at drage konsekvenser. Størrelsen af de offentlige udgifter er en politisk beslutning. De aktiviteter, der foregår i den offentlige sektor, udspringer af den lovgivning, som et flertal på Christiansborg gennemfører. Hovedansvaret for de samlede udgifters størrelse kan derfor placeres hos det politiske flertal. Det ville være naturligt, hvis forhandlingerne om budgetloven fokuserede på, hvilke krav det politiske flertal på Christiansborg skal stille til sig selv for at holde udgifterne i ro. Det er alt for nemt og ansvarsforflygtende at udpege nogle syndebukke, som bruger deres arbejdsdag på loyalt at føre politiske beslutninger ud i livet. Sanktionsmulighederne har man jo allerede. Hvorfor ikke vise lidt politisk format og se på sin egen adfærd.