Alt for stive regler

Gud mildner luften for de klippede får, resten må vi selv tage initiativ til.

Og det sker af og til. I hvert fald har én stor gruppe selvstændige erhvervsdrivende grund til at se frem til bedre vilkår. Danmark har en stor gruppe små virksomheder, der i praksis er mand-og-kone-firma. Den ene af ægtefællerne er i reglen af medhjælpende ægtefælle. Så vidt, så godt. Men reglerne for selvstændige erhvervsdrivende er så stive, at de har skabt krise i mange ægtefællefirmaer. Hvis en virksomheden er nødt til at drosle ned, så bliver ægtefællen ofte sagt op – men hun (for det er oftest kvinden) kan ikke få dagpenge eller kontakthjælp. Heller ikke, selv om hun har stået i a-kasse. Endnu værre er det, hvis firmaets leder – ægtemanden – må afskedige hustruen, fordi han selv er ramt af sygdom. Det er en helt urimelig situation, som tusindvis af selvstændige og deres ægtefæller kommer i hvert år. For reelt er der kun to muligheder for den erhvervsdrivende og dennes ægte-fælle: Enten må man nedlægge virksomheden eller lade sig skille. Begge dele er ganske uacceptable i et velfærdssamfund år 2010. På den måde diskriminerer man de ægtefæller og selvstændige, som forsøger at drive en lille familieejet virksomhed. Vi har bl.a. fået henvendelse fra et ægtepar, Ulla Pia og Karsten fra Mosbjerg ved Sindal, der enten må lade sig skille eller lukke virksomheden helt for at kunne få dagpengeret, selvom der er betalt kontingent i over 20 år til en a-kasse. Og det er selv om omsætningen og indtjeningen i virksomheden er faldet så meget, at der ikke mere er beskæftigelse til begge, og hvor den ene part f.eks. søger et nyt job. Det er nemlig ikke nok at lukke forretningen: lejemål skal også opsiges, lagret skal være tomt, og alt inventar skal sælges. Det er en urimelig diskrimination mod en lønmodtagergruppe og de selvstændige erhvervs-drivende, som beskæftiger begge parter. Derfor skal rammevilkårene for de mindre virksomheder og nye virksomheder forbedres. Det har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sammen kunnet få gennemført i Folketinget, da vi i denne samling vedtog et beslutningsforslag om at undersøge forholdene for selvstændige erhvervsdrivende. Det skal også undersøges, hvorfor der gælder forskellige vilkår om det er et Aps eller et enkeltmandsejet firma. Vi ønsker ikke at slække på reglerne for at få dagpenge. Ret og pligt skal selvfølgelig også gælde for selvstændige, men i dag virker reglerne diskriminerende i forhold til andre grupper på arbejdsmarkedet. Ligeledes er der skatteregler, hvor en ejer af et selskab kan opnå fradrag for en række driftsomkostninger, mens det ikke er muligt for selvstændige, da de personligt og ikke juridisk ejer deres virksomhed. Der er også alt for stive regler for aflønning af ægtefælle, og når det gælder videreuddannelse, kan selvstændige heller ikke som ansatte fratrække omkostninger. Vi ønsker derfor, at alle disse regler undersøges, så selvstændige ikke diskrimineres i forhold til selskabseje-re og ansatte. Nu er det endelig lykkedes at få nedsat et hurtigarbejdende udvalg, der skal kulegrave reglerne. Når året er omme, har vi derfor et beslutningsgrundlag til at ændre de regler, som er så indlysende urimelige.