Lokalpolitik

Alt godt fra gamle aftaler

Intet nyt tankegods fra regeringen. Kedeligt, siger oppositionen

KØBENHAVN:Det kræver en særdeles stærk lup at få øje på nyskabelser i regeringens udspil til finanslov. Langt det meste er velkendt stof fra den brede velfærdsaftale, som regeringen indgik med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale i juni og fra aftalen med kommuner og regioner fra august. Resten er udmøntning af løfterne fra valgkampen i 2005. Blandt valgløfterne, som skal udmøntes næste år, er en sænkning af forældrebetalingen for de 3-6-årige og en slat penge til udsatte børn. Den store post fra aftalen med kommuner og amter er 1,3 milliarder ekstra til sygehusene for, at de kan opretholde behandlingsniveauet. I velfærdsaftalen blev partierne enige om at lade væksten i det offentlige forbrug stige med én procent i stedet for 0,5. Det udløser årligt to milliarder kroner, som skal bruges til globaliseringsinitiativer som mere forskning, uddannelse og voksen- og efteruddannelse. Hvordan pengene skal bruges, skal partierne blive enige om sideløbende med finanslovsforhandlingerne. Desuden blev partierne enige om at øge indsatsen for at få seniorer og indvandrere i arbejde og oprette en forebyggelsesfond til bedre arbejdsmiljø. De initiativer er også nævnt i regeringens finanslovsforslag. Det samme er de to kommissioner, som regeringen lige har nedsat, en for infrastruktur og en for kvalitet i den offentlige sektor. De eneste besparelser, regeringen reelt nævner, er, at Skat skal effektiviseres, og at Landsbyggefonden skal drænes med over tre milliarder kroner til nyt alment byggeri, hvilket har udløst anklager om tyveri fra både opposition og boligselskaber. Finansminister Thor Pedersen (V) havde også selv mere end svært ved at pege på nyheder, da han fremlagde finanslovsforslaget i går. - Det kan godt være, at det ikke er så nyt for jer, men jeg er sikker på, at borgerne ude på gaderne vil synes, at det er noget, de ikke har hørt om før, mente finansministeren, som i øvrigt brugte mere tid på at gennemgå de store linjer i økonomi og velfærd, siden regeringen trådte til, end på at gennemgå finanslovsforslaget. Reaktionen fra de andre partier på Christiansborg var lige så lidt overraskende som selve forslaget. - Kedeligt og for lidt fokus på velfærd, mente Socialdemokraternes finansordfører, Jan Petersen, mens Dansk Folkepartis finansordfører, Kristian Thulesen Dahl, nøjedes med at kalde udspillet ”forventeligt”.