EMNER

Alt i orden på Gigtplejehjemmet

FREDERIKSHAVN:Embedslægeinstitutionen har sendt sin første rapport fra et tilsynsbesøg i Frederikshavn, efter at den nye lov om regelmæssige tilsyn er trådt i kraft. Det er Gigtplejehjemmet, der har haft besøg. Alle procedurer på plejehjemmet er gennemgået, og konklusionen er, at alle forhold er fundet tilfredsstillende. Det blev oplyst på ældrerådets møde mandag. På mødet blev der også orienteret om den kommunale tilsyn. Socialudvalget har besluttet, at der skal foretages et anmeldt og et uanmeldt besøg om året hos alle der er visiteret til at modtage hjælp, og det er bestillerkontoret, det der tidligere visitationskontor, der skal foretage tilsynene. De skal sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser kommunen har truffet vedrørende standarder. Der har indtil videre ikke været foretaget nogen tilsyn i kommunalt regi.