Støvring

Alt skal bedres

Den radikale Ejnar Christensen skriver i sit indlæg her i Nordjyske Stiftstidende, at et flertal i Børne og Kulturudvalget har besluttet, at alle de afsatte penge til skolerenoveringer i 2003 og 2004 skal anvendes på de to skoler i Støvring. Dette er ikke korrekt. For lige at opdatere Ejnar Christensen og andre citerer jeg her fra udvalgets flertalsindstilling: "Et flertal i udvalget - bestående af Venstre og Socialdemokratiet - besluttede endvidere at indstille, at det afsatte rådighedsbeløb i 2004 og 2005 søges øget til 7 mio. kr i 2004 og 5 mio. kr. i 2005, med henblik på at muliggøre en fremrykning af etape B på Bavnebakkeskolen til 2004, og tilvejebringe et rådighedsbeløb til øvrige skoler allerede i 2004". Det radikale medlem kunne desværre ikke gå ind for dette forslag, som sikrer midler til renoveringer over hele kommunen. Det er mit håb, at de Radikale snart vil "hoppe ud af hængekøjen" og tage et medansvar for beslutningerne i kommunen, med et medansvar følger også medindflydelse.