- Alt skal betales

DF kræver udgifter dækket

AALBORG:- Beboerne skal ikke selv betale flytteudgifter, fordi kommunen vil have, at de skal flytte i nye boliger. Det må kommunen betale, mener Anita Knakkergaard, Dansk Folkeparti. - Det gælder selve flytningen og øvrige udgifter forbundet med flytningen. Eksempelvis udgifter til nyt væg til væg tæppe, hvis man har et der ikke passer længere i den ny bolig, og det samme gælder gardinerne. Telefonflytning skal dækkes. - De ældre skal behandles ordentligt, lyder det fra Anita Knakkergaard. Skepsis Torben Vinter, hvis farmor Esther Vinter bor i Smedegården, er glad for, at rådmand Anni Kjeldgaard har meddelt, at kommunen betaler indskuddet, men han er blevet skeptisk overfor kommunen. Han er især fokuseret på, at den kommunale information efter hans mening ikke har været god nok. Derfor har han også bedt Aalborg Kommune om på skrift at få nøjagtigt at vide, hvad der bliver dækket af de udgifter, der er forbundet med at hans farmor Esther Vinter skal flytte om et år. Han har skrevet til Anni Kjeldgaard for at få svar på, hvad de ældres husleje bliver i de nye ældreboliger, hvordan tilkaldeordningen bliver, og hvem der er kontaktperson i forbindelse med praktiske spørgsmål og lignende. - Der er på intet tidspunkt gjort noget for at informere de ældre på skrift om disse praktiske oplysninger, siger Torben Vinter. - Det eneste kommunen kan tage æren for i denne sag er manglen på information og at lade kassetænkning komme før moral og etik på de ældres bekostning. Hvor mange sager som denne ryger mon uhindret igennem systemet uden at nogen råber op? - Læren må også være, at ikke alle medborgere vil finde sig i, at folkevalgte byrådspolitikere behandler deres "arbejdsgivere" uanstændigt, mener Torben Vinter. Med arbejdsgivere mener han vælgerne. Rådmand for ældre- og handicapforvaltningen, Anni Kjeldgaard, slår fast, at flytteudgifterne bliver betalt. - Det har vi også sagt for flere år siden på informationsmødet, siger Anni Kjeldgaard. - De udgifter, der er forbundet med flytning bliver betalt, men jeg vil altså ikke gå ind i en polemik med Anita Knakkergaard om, hvorvidt der er nogen, der skal have væg til væg tæppe eller andet. Jeg vil ikke tale om det på den måde, siger Anni Kjeldgaard.