Alt skal tages med

Det er da udmærket, at man forsøger at belyse betydningen af skatteforliget, men det må være rimeligt, at alt tages med, når man laver en opstilling af en families økonomi. Når man ser på opstillingen af familien Jensens økonomi 4.4. , kan man umiddelbart konstatere, at familien efter fradrag af udgifter til dagpleje, renteudgifter samt fagforening og A-kasse har et samlet beløb på 412.765 kroner før skat. Allerede i 2004 vil skattelettelsen betyde en forøgelse af familiens rådighedsbeløb på 5.418 kroner stigende til 10.939 kroner i 2007. Nu skal det så lige nævnes, at børnechecken for to-årige Malthe beløber sig til 12.600 kroner årligt, så skattelettelsen plus børnechecken skulle vel nok kunne betale de manglende 1000 kroner til en ny bil. Holger Aastrup Holger Drachmanns Vej 10, Aalborg SV holger.priv@wanadoo.dk