Alt spildevand skal føre til Sæby Rensenalæg

Bl.a. 28 km spildevandstrykledning er udbudt i offentlig licitation

og Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk SÆBY: Nu er det sikkert og vist, at al spildevand i det kommunale kloaknet skal pumpes til det store kommunale renseanlæg syd for Sæby. Det vedtog byrådet tirsdag aften. I Sæby Kommunes spildevandsplan for 2000 - 2012 er det vedtaget, at renseanlæggene i Østervrå, Thorshøj, Hørby og Dybvad/Flauenskjold skal nedlægges. Det handler om at centralisere spildevandet og i stedet pumpe vandet gennem nye transportledninger til Sæby, hvor det vil blive renset. Faktisk skulle arbejdet allerede have været pågyndt, men på grund af forskellige tekniske og økonomiske forhold, der skulle afklares, tager man først hul på det omfattende og dyre projekt næste år. De lodsejere, der bliver berørt af den nye linieføring, har næsten alle skrevet under på en frivillig aftale med kommunen. Licitation Det store anlægsarbejde i forbindelse med ændringer er efter byrådets vedtagelse blevet udbudt i licitation. Arbejdet omfatter ikke mindre end ca. 28 km spildevandstrykledning, der bla. skal krydse motorvejen, amtsveje, kommunevej og vandløb ved underpresninger. Videre gælder licitationen etablering af seks pumpestationer, seks ventilbrønde, fire flowmålerbrønde på pumpestationer foruden omfattende retableringsarbejder, rørbassiner, et overløbsbygværk samt 3000 kubikmeter jordarbejder ved bassinanlæg.