EMNER

Alt tyder på billigere varme

Uventet overskud kommer forbrugerne til gode i 2010

Brønderslev Kraftvarmeværk kom ud af 2008 med et overskud på godt 10 mio. kr. Arkivfoto: Henrik Louis

Brønderslev Kraftvarmeværk kom ud af 2008 med et overskud på godt 10 mio. kr. Arkivfoto: Henrik Louis

Meget tyder på, at varmeprisen i Brønderslev kan sættes ned i 2010. Det oplyste formand for Brønderslev Forsyning A/S, Jens Fjendbo Jensen (V), på generalforsamlingen i byrådssalen på Brønderslev Rådhus. - Jeg kan ikke give noget løfte, men jeg tror det, sagde Jens Fjendbo Jensen. Han henviste til, at Brønderslev Varme A/S kom ud af 2008 med et overskud på 10,1 mio. kr. Overskuddet blev 9 mio. kr. større end budgetteret. - Det hænger sammen med salg af mere el samt salg af CO2-kvoter, oplyste Jens Fjendbo Jensen. Han understregede, at Brønderslev Varme A/S ikke kunne forudse, at overskuddet ville blive så stort. Overskuddet skal komme forbrugerne til gode. Planen er at bruge halvdelen til at nedsætte varmeprisen i 2010, mens den anden halvdel skal bruges til at sætte turbo på renoveringen af ledningsnettet. - Vi oplever et varmetab på 30 procent, oplyste Jens Fjendbo Jensen. Karsten Frederiksen (K) glædede sig over det flotte resultat. -Det er glædeligt, at der også er blevet større åbenhed, og at pressen har fået adgang, bemærkede Karsten Frederiksen med tilfredshed. Karsten Frederiksen konstaterede, at der har været et godt samarbejde omkring renovering af gader og udskiftning af ledningsnet. - Nørregade mangler at blive renoveret, og her skal ledningsnettet også udskiftes, sagde Karsten Frederiksen, der regner med at Nørregade snarest skal renoveres. Der har i Nørregade været mange brud på ledningsnettet.